IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui ir šildymui.

2. Kiekvieną Gavėnios šeštadienį 9.20 val. giedame Viešpaties Kančios valandas, o kiekvieną sekmadienį 11.20 val. Graudžius Verksmus.

3. Gavėnios rekolekcijas mūsų parapijoje balandžio 1-3 dienomis ves Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Andžej Šuškevič.

4. Lietuvos Caritas organizuoja finansinę pagalbą Ukrainai. Pinigines lėšas galima aukoti į specialią Lietuvos Caritas banko sąskaitą LT027300 0101 3718 2270 nurodant mokėjimo paskirtį Pagalba Ukrainai. Maloniai prašome mus informuoti, jei kas galite suteikti apgyvendinimo patalpas pabėgėliams. Pinigines aukas Ukrainai galima taip pat aukoti į aukų dėžutę esančią bažnyčios viduryje prie pagrindinio įėjimo.

5. Gavėnios metu vyksta Pasninko dėžės akcija. Kviečiame aukoti stokojantiems ilgo galiojimo laiko maisto produktus. Pasninko dėžė yra prie pagrindinio įėjimo į bažnyčią.

6. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį už 2021 metus mūsų parapijos reikmėms. Nuo šių metų popieriniai prašymai nebus nagrinėjami. Vienintelis galimas būdas pateikti prašymą yra tik elektroninis. Mūsų parapijos rekvizitus galima rasti internetiniame puslapyje www.pabradesparapija.lt arba bažnyčios raštinėje.

7. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti naujus Kelionės ir Artumos žurnalų numerius, taip pat balandžio mėn. Magnificat.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na ogrzewanie kościoła.

2. W czasie Wielkiego Postu w każdą sobotę o godz. 9.20 śpiewamy Godzinki Męki Pańskiej, a w każdą niedzielę o godz. 9.20 Gorzkie żale.

3. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii w dniach 1-3 kwietnia będzie prowadził ks. Andrzej Szuszkiewicz, rektor seminarium duchownego w Wilnie.

4. Caritas Litwy organizuje pomoc finansową dla Ukrainy. Przekazać środki można dokonując przelewu na specjalne konto bankowe LT027300 0101 3718 2270 wskazując tytuł przelewu Pagalba Ukrainai. Prosimy również o informacje, jeżeli ktoś może udostępnić przestrzeń mieszkaniową dla uchodźców z Ukrainy. Ofiary pieniężne dla Ukrainy można również składać do puszki, która znajduje się na środku kościoła przy wejściu głównym.

5. W czasie Wielkiego Postu można ofiarować dla potrzebujących produkty żywnościowe o długim terminie ważności do Skrzynki Wielkopostnej przy wejściu do kościoła.

6. Uprzejmie prosimy o przeznaczenie 1,2 % podatku dochodowego za rok 2021 na potrzeby naszej parafii. Od tego roku nie ma możliwości składania wniosków w formie papierowej. Jedyna możliwa forma jest tylko elektroniczna. Rekwizyty naszej parafii można znaleźć na stronie internetowej www.pabradesparapija.lt lub uzyskać w kancelarii.

7. W gablocie z prasą przy wyjściu z kościoła są mszaliki Oremus na kwiecień.