III GAVĖNIOS SEKMADIENIS / III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kovo 13 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

2. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.00 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas lietuvių ir lenkų kalbomis, o kiekvieną šeštadienį 9.30 val. į Kristaus kančios valandų giedojimą lenkų kalba.

3. Kovo 17 d., penktadienį nuo 15.00 val. kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje vyks kovo 24-26 d.d. Rekolekcijas ves kun. Francišek Jusiel.

5. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra kovo mėnesio Magnificat mišiolėlis, nauji Artumos ir Kelionės žurnalų numeriai.

6. Mūsų bažnyčioje yra eksponuojama paroda apie s. Heleną Majevską. Spaudos stende galima rasti literatūros apie šią vienuolę.

7. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį už 2022 metus mūsų parapijos reikmėms. Vienintelis galimas būdas pateikti prašymą yra tik elektroninis. Mūsų parapijos rekvizitus galima rasti internetiniame puslapyje www.pabradesparapija.lt arba bažnyčios raštinėje.

8. Dėkojame už visas aukas mūsų bažnyčios išlaikymui ir šildymo išlaidoms padengti.

+++

1. W poniedziałek, 13 marca po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego. Spotkanie odbędzie się w języku litewskim w sali parafialnej.

2. W Wielkim Poście w każdy piątek o godz. 16.00 zapraszamy na Nabożeństwo Drogi krzyżowej w języku polskim i litewskim, a w każdą sobotę o godz. 9.30 na Godzinki Męki Pańskiej.

3. 17 marca, w piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

4. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach 24-26 marca. Rekolekcje poprowadzi ks. Franciszek Jusiel.

5. W naszym kościele jest wystawa poświęcona s. Helenie Majewskiej. W gablocie z prasą można znaleźć kilka książek o tej siostrze w szczególności jej teksty Drogi krzyżowej.

6. Uprzejmie prosimy o przeznaczenie 1,2 % podatku dochodowego za rok 2022 na potrzeby naszej parafii. Jedyna możliwa forma wniosku jest tylko elektroniczna. Rekwizyty naszej parafii można znaleźć na stronie internetowej www.pabradesparapija.lt lub uzyskać w kancelarii.

7. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie i ogrzewanie kościoła.