III EILINIS SEKMADIENIS / III NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas Architektų, Vasarvietės, Stoties, Klevų, Mickevičiaus, Miškininkų, Pušų, Strazdų, Prienų, Magūnų, Didlaukio gatvių gyventojams. Dėkojame p. Teresei Jakubėnienei, p. Juzefui Piurko už pagalbą ruošiant sielovadinį apsilankymą.

2. Primename, kad antradieniais ir ketvirtadieniais šv. Mišios yra aukojamos ryte 8.30 val. Bažnyčia atidaroma 7.45 val. Vakare šiomis dienomis šv. Mišių nėra, išskyrus pirmuosius mėnesio antradienius ir ketvirtadienius arba šventes bei iškilmes. Pirmaisiais mėnesio antradieniais ir ketvirtadieniais šv. Mišios bus aukojamos vakare įprastiniu laiku – 17.30 val.

3. Sausio 27 d., pirmadienį minime pal. vysk. Jurgį Matulaitį, kurio relikvijas saugome mūsų bažnyčioje. Šv. Mišios – 17.30 val. Mišių pabaigoje bus galimybė pagerbti šio palaimintojo relikvijas.

4. Šią savaitę, pirmadienį, sausio 27 d. nuo 17.00 val. lankysime Vilniaus gatvės 108 ir 108A namų gyventojus;

5. Antradienį, sausio 28 d. nuo 16.00 val. – Vilniaus gatvės 108B namo gyventojus;

6. Ketvirtadienį, sausio 30 d. nuo 16 val. – Vilniaus gatvės 110 ir 110A namų gyventojus;

7. Šeštadienį, vasario 1 d. nuo 11.00 val. – likusius Vilniaus gatvės namų gyventojus ir Siliniškių viensodžius.

8. Kitą sekmadienį, vasario 2 d. švenčiame Kristaus Paaukojimo šventę (Grabnyčias). Žvakes pašventinimui galima įsigyti stikliniame kambaryje.

9. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti vasario mėnesio Magnificat leidinio numerį.

10. Kviečiame skirti 2% pajamų mokesčio už 2019 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas ir rekvizitus galima rasti prie išėjimo iš bažnyčios.


1. Serdecznie dziękujemy dla mieszkańców ulic Architektų, Vasarvietės, Stoties, Klevų, Mickevičiaus, Miškininkų, Pušų, Strazdų, Prienų, Magūnų, Didlaukio za gościnność oraz złożone ofiary podczas wizyty duszpasterskiej. Dziękujemy dla p. Teresy Jakubeniene, p. Józefa Piórko za pomoc w organizowaniu kolędy.

2. Przypominamy, że we wtorki i czwartki Msze św. są sprawowane rano o godz. 8.30, kościół jest otwierany o godz. 7.45. Wieczorami w te dni Mszy św. nie będzie, oprócz pierwszych wtorków i czwartków miesiąca lub dni świątecznych. W pierwsze wtorki i czwartki miesiąca Msze św. będą sprawowane wieczorami o porze zwykłej o godz. 17.30.

3. 27 stycznia, w poniedziałek obchodzimy wspomnienie bł. bp Jerzego Matulewicza, którego relikwie przechowujemy w naszym kościele. Msza św. o godz. 17.30. Pod koniec Mszy św. będzie możliwość uczczenia relikwii błogosławionego.

4. 27 stycznia, w poniedziałek od godz. 17.00 z wizytą duszpasterską odwiedzimy mieszkańców ulicy Vilniaus domów 108 i 108A;

5. 28 stycznia, we wtorek od godz. 16.00 – mieszkańców ulicy Vilniaus nr 108B;

6. 30 stycznia, w czwartek od godz. 16.00 – mieszkańców ulicy Vilniaus nr 110 i 110A;

7. 1 lutego, w sobotę od godz. 11.00 – pozostałe domy ulicy Vilniaus orza Siliniškių viensodžiai.

8. W następną niedzielę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Świece do poświęcenia można nabyć w szklanym pokoju.

9. Dzisiaj o godz. 14.30 w domu parafialnym odbędzie się spotkanie wspólnoty Domowego Kościoła. Zapraszamy wszystkie zainteresowane pary małżeńskie.

10. Prosimy o przekazanie 2% podatku dochodowego za rok 2019 na rzecz naszej parafii. Formularze oraz wzór wypełnienia można znaleźć przy wyjściu z kościoła.