II EILINIS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas Partizanų, Gėlių, Sodų, Kovo, Vasaros, Tyliosios, Tyliosios skg., Statybininkų, Pakalnės, Taikos, Smėlio, Malūno, Perėjimo, Arnionių, Fabriko skg., Gamyklos gatvių gyventojams. Dėkojame p. Teresei Kierul, p. Anai Rakovskai, p. Jonui Tumalavičiui už pagalbą ruošiant sielovadinį apsilankymą.

2. Primename, kad antradieniais ir ketvirtadieniais šv. Mišios yra aukojamos ryte 8.30 val. Bažnyčia atidaroma 7.45 val. Vakare šiomis dienomis šv. Mišių nėra, išskyrus pirmuosius mėnesio antradienius ir ketvirtadienius arba šventes bei iškilmes. Pirmaisiais mėnesio antradieniais ir ketvirtadieniais šv. Mišios bus aukojamos vakare įprastiniu laiku – 17.30 val.

3. Sausio 25 d., šeštadienį 12.00 val. Pirmajai Komunijai besiruošiančių vaikų tėvelius kviečiame į susitikimą su kun. Antanu Saulaičiu SJ, vienuoliu ir misionieriumi, knygos vaikams Kaip pradėti tikėti? autoriumi. Kviečiame visus norinčius susitikti su kun. A. Saulaičiu į parapijos namų salę sausio 25 d. 12.00 val.

4. Šią savaitę, pirmadienį, sausio 20 d. nuo 14.00 val. lankysime Architektų gatvės gyventojus;

5. Antradienį, sausio 21 d. nuo 10.00 val. – Vasarvietės, Stoties, Klevų gatvių gyventojus;

6. Trečiadienį, sausio 22 d. nuo 14 val. – A. Mickevičiaus gatvės gyventojus,

7. Ketvirtadienį, sausio 23 d. nuo 11 val. – Miškininkų, Pušų, Strazdų, Prienų, Magūnų gatvių gyventojus;

8. Penktadienį, sausio 24 d. nuo 14.00 val. – Didlaukio gatvės gyventojus.

9. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti vasario mėnesio Magnificat leidinio numerį.

10. Kviečiame skirti 2% pajamų mokesčio už 2019 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas ir rekvizitus galima rasti prie išėjimo iš bažnyčios.


1. Serdecznie dziękujemy dla mieszkańców ulic Partizanų, Gėlių, Sodų, Kovo, Tylioji, Tyliosios skg., Statybininkų, Pakalnės, Taikos, Smėlio, Vasaros, Malūno, Perėjimo, Arnionių, Fabriko skg., Gamyklos za gościnność oraz złożone ofiary podczas wizyty duszpasterskiej. Dziękujemy dla p. Teresy Kierul, p. Anny Rakowskiej, p. Jonasa Tumalawiczusa za pomoc w organizowaniu kolędy.

2. Przypominamy, że we wtorki i czwartki Msze św. są sprawowane rano o godz. 8.30, kościół jest otwierany o godz. 7.45. Wieczorami w te dni Mszy św. nie będzie, oprócz pierwszych wtorków i czwartków miesiąca lub dni świątecznych. W pierwsze wtorki i czwartki miesiąca Msze św. będą sprawowane wieczorami o porze zwykłej o godz. 17.30.

3. 25 stycznia, w sobotę o godz. 12.00 organizujemy spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Na spotkanie zaprosiliśmy ks. Antanasa Saulaitisa jezuitę, misjonarza, autora książki dla dzieci Kaip pradėti tikėti? Jak zacząć wierzyć? Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie w domu parafialnym w sobotę o godz. 12.00.

4. 26 stycznia, w niedzielę o godz. 14.30 w domu parafialnym odbędzie się spotkanie wspólnoty Domowego Kościoła. Zapraszamy wszystkie zainteresowane pary małżeńskie.

5. 20 stycznia, w poniedziałek od godz. 14.00 z wizytą duszpasterską odwiedzimy mieszkańców ulicy Architektų;

6. 21 stycznia, we wtorek od godz. 10.00 – mieszkańców ulic Vasarvietės, Stoties, Klevų;

7. 22 stycznia, w środę od godz. 14.00 – mieszkańców ulicy A. Mickevičiaus;

8. 23 stycznia, w czwartek od godz. 11.00 – mieszkańców ulic Miškininkų, Pušų, Strazdų, Prienų, Magūnų;

9. 24 stycznia, w piątek od godz. 14.00 – mieszkańców ulicy Didlaukio.

10. Prosimy o przekazanie 2% podatku dochodowego za rok 2019 na rzecz naszej parafii. Formularze oraz wzór wypełnienia można znaleźć przy wyjściu z kościoła.