II ADVENTO SEKMADIENIS - II NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI - OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą kalėdojimo metu Mickevičiaus g.
nuo 39 namo, Bajorėlių g., Meškerinės g. gyventojams. Dėkojame už
visas Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, ypač esame dėkingi tiems, kurie
pagelbėjo suorganizuoti šį sielovadinį apsilankymą ir lydėjo kunigus
kalėdojimo metu: ponui Janui Š., ponui Janui M.,
ponei Teresei K. Kitą šeštadienį gruodžio 15 d. planuojame
kalėdojimą Tyliojoje gatvėje ir gretimai esančiuose Malūno bei
Statybininkų gatvių namuose.
2. Po šv. Mišių prie išėjimo iš bažnyčios kviečiame įsigyti mūsų parapijos
ateitininkų iškeptų sausainių. Šia šventine akcija ateitininkai siekia
paremti Indijos vaikus.
3. Kitą šeštadienį gruodžio 15 d. įprastinės I Komunijos ir Sutvirtinimo
katechezės nebus. Vietoj katechezės vaikus ir tėvus kviečiame į advento
pamaldas, kurios vyks bažnyčioje 18.00 val. Pamaldų metu tėvams ir
sutvirtinamiesiems bus galimybė atlikti išpažintį.
4. Kito sekmadienio šv. Mišių rinkliava bus skirta mūsų arkivyskupijos bei
mūsų parapijos Caritas reikmėms.
5. Gruodžio 24 d. Piemenėlių šv. Mišios lietuvių kalba bus aukojamos
21.00 val. lenkų kalba 22.30 val. Gruodžio 25 ir 26 šv. Mišios bus
aukojamos sekmadienio tvarka. Gruodžio 26 d. 11.00 val. tarp lenkų ir
lietuvių šv. Mišių kviečiame į šventinį Pabradės pučiamųjų orkestro
koncertą.
6. Advento metu ypatingai raginame gilinti savo tikėjimą, įsigyti ir skaityti
religinę spaudą, kurią rasite prie išėjimo iš bažnyčios. Yra nauji žurnalų
„Kelionė“ ir „Artuma“ numeriai.

1. Serdecznie dziękujemy za przyjęcie kolędowe dla mieszkańców ulic
Mickevičiaus od nr 39 i dalej, mieszkańców ul. Bajorėlių oraz ul.
Meškerinės. Dziękujemy za wszystkie złożone ofiary, szczególne
podziękowanie dla tych, którzy pomogli zorganizować odwiedziny
kolędowe i prowadzili księży: panu Janu Sz., panu Janu
M., pani Teresie K.. W następną sobotę 15 grudnia
planujemy kolędę na ul. Tylioji oraz przyległych domów ulic Malūno i
Statybininkų.
2. Po Mszy św. przy wyjściu z kościoła zapraszamy do nabycia
własnoręcznie upieczonych ciasteczek przez ateitininków naszej parafii.
Złożone ofiary będą przeznaczone na potrzeby dzieci w Indiach.
3. W sobotę 15 grudnia zamiast katechezy dla dzieci I Komunii oraz
bierzmowania w kościele o godz. 18.00 odbędzie się nabożeństwo
adwentowe dla dzieci i rodziców. Dla rodziców oraz dla
przygotowujących się do sakramentu bierzmowania będzie możliwość
spowiedzi.
4. W następną III niedzielę adwentu taca Mszy św. będzie przeznaczona na
potrzeby Caritasu naszej diecezji i naszej parafii.
5. Msza św. w Wigilię Bożego Narodzenia w języku polskim będzie
sprawowana o godz. 22.30, po litewsku o godz. 21.00. 25 i 26 grudnia
porządek mszy św. taki jak w niedzielę. 26 grudnia po Mszy św. o godz.
10.00 zapraszamy na świąteczny koncert orkiestry dętej z Podbrodzia.