I GAVĖNIOS SEKMADIENIS / I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.30 val. kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose.

2. Kovo 2 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo gailestingumo vainikėlį.

3. Kovo 3 d. pirmąjį mėnesio antradienį šv. Mišios aukojamos vakare 17.30 val. Po šv. Mišių giedame Visų Šventųjų litaniją prie mūsų bažnyčioje saugomų šventųjų relikvijų.

4. Kovo 4 d., trečiadienį švenčiame šv. Kazimiero, pagrindinio Lietuvos Globėjo iškilmę. Šv. Mišios – 17.30 val. aukojamos už mūsų parapijos geradarius. Šv. Mišių pabaigoje bus galimybė pagerbti šv. Kazimiero relikvijas.

5. Kovo 5 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį šv. Mišios aukojamos 17.30 val., po šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėka už Eucharistijos dovaną.

6. Kovo 6 d., pirmąjį mėnesio penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento Adoraciją nuo 15.00 val. Kryžiaus kelio pamaldos – 16.30 val.. Šv. Mišios aukojamos 17.30 val.

7. Kovo 7 d., šeštadienį Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia moksleivius nuo 14 m. atvykti į Atradimų dieną, kurios tema yra Įmanoma misija. Daugiau informacijos galima rasti skelbimų lentoje.

8. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje vyks kovo 20-22 d.d.

9. Šį pavasarį pirmą kartą Lietuvoje viešai bus perskaitytas Šventasis Raštas nuo pradžios iki pabaigos. Šis nepertraukiamas skaitymas vyks kovo 22–28 dienomis Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje. Kad visa Biblija būtų perskaityta, prireiks daugiau nei tūkstančio skaitovų savanorių. Norinčius kviečiame įsijungti į šią akciją. Registracija prasidės vasario 22 d. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje www.Biblija2020.lt

10. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti kovo mėnesio Magnificat, bei jėzuitų leidžiamo Laiškai bičiuliams numerius.

11. Kviečiame skirti 2% pajamų mokesčio už 2019 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas ir rekvizitus galima rasti prie išėjimo iš bažnyčios.


1. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 16.30.

2. 2 marca w pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. tak jak zwykle odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

3. 3 marca, w pierwszy wtorek miesiąca Msza św. jest sprawowana o godz. 17.30. Po Mszy św. litania do Wszystkich Świętych przy relikwiach świętych.

4. 4 marca, w środę obchodzimy uroczystość św. Kazimierza głównego Patrona Litwy. Msza św. o godz. 17.30, pod koniec Mszy św. będzie możliwość uczczenia relikwii św. Kazimierza. W pierwszą środę miesiąca Mszę św. sprawujemy za dobroczyńców naszej parafii.

5. 5 marca, w pierwszy czwartek miesiąca Msza św. o godz. 17.30. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i dziękczynienie za dar Eucharystii.

6. 6 marca, w pierwszy piątek miesiąca zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.30. Msza św. o godz. 17.30.

7. 7 marca, w sobotę Centrum młodzieżowe archidiecezji wileńskiej zaprasza młodzież od 14 lat na dzień Odkryć, którego temat jest Misja możliwa. Więcej informacji można znaleźć na tablicy ogłoszeń.

8. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii będą się odbywały 20-22 marca.

9. 22-28 marca po raz pierwszy na Litwie w Wilnie w kościele Matki Bożej Pocieszenia będzie publicznie nieprzerwanie czytane całe Pismo Święte. Do tej akcji trzeba ponad tysiąc wolontariuszy. Serdecznie zapraszamy chętnych włączyć się w czytanie Słowa Bożego. Rejestracja rozpocznie się 22 lutego. Więcej informacji można uzyskać w Internecie na stronie www.Biblija2020.lt

10. Prosimy o przekazanie 2% podatku dochodowego za rok 2019 na rzecz naszej parafii. Formularze oraz wzór wypełnienia można znaleźć przy wyjściu z kościoła.