DIEVO KŪNO IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio mėnesį ypatingu būdu garbiname Švč. Jėzaus Širdį. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių.

2. Birželio 21 d., antradienį minime šv. Aloyzą Gonzagą, vienuolį. Šv. Mišios – 8.30 val.

3. Birželio 23 d., ketvirtadienį švenčiame šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę. Šv. Mišios 8.30 val.

4. Birželio 24 d., penktadienį švenčiame Švč. Jėzaus Širdies iškilmę. Šv. Mišios 17.30. Kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val.

5. Birželio 25 d., šeštadienį minime Nekaltąją Švč. Mergelės Marijos Širdį. Šv. Mišios 10.00 val.

6. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti naujus Artumos ir Kelionės žurnalų numerius bei liepos mėnesio Magnificat mišiolėlį.

7. Kitą sekmadienį, birželio 26 d. dėkodami už tris metus kunigiškos tarnystės mūsų parapijoje atsisveikinsime su kun. Stanislovu prašydami jam Dievo palaimos tarnystėje naujoje paskyrimo vietoje. Padėka ir atsisveikinimas vyks po šv. Mišių lenkų kalba.

+++

1. W czerwcu w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele są sprawowane w dni powszednie od poniedziałku do soboty po Mszy św.

2. 21 czerwca, we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika. Msza św. o godz. 8.30.

3. 23 czerwca, w czwartek obchodzimy uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msza św. o godz. 8.30.

4. 24 czerwca, w piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. o godz. 17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

5. 25 czerwca, w sobotę obchodzimy wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 10.00.

6. W następną niedzielę 26 czerwca dziękując za trzyletnią posługę w naszej parafii żegnamy ks. Stanisława życząc mu obfitego błogosławieństwa w kapłańskiej posłudze na nowym miejscu wyznaczenia.

7. W gablocie z prasą przy wyjściu z kościoła jest kolejny numer mszalika Oremus na lipiec.