DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS / NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Mūsų bažnyčia yra atvira asmeninei maldai, Sutaikinimo sakramento ir šv. Komunijos šventimui: pirmadienį, trečiadienį, penktadienį nuo 16.00 iki 18.00 val., antradienį ir ketvirtadienį nuo 7.45 iki 9.00 val., šeštadienį nuo 9.00 iki 11.00 val.

2. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.


3. Kviečiame skirti 1,2% pajamų mokesčio už 2020 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas su įrašytais mūsų parapijos rekvizitais galima paimti raštinėje arba rasti prie išėjimo iš bažnyčios.

+++

1. Kościół, pomimo ograniczeń, pozostaje otwarty dla modlitwy osobistej, sakramentu Pojednania i Komunii św.: w poniedziałek, środę, piątek od godz. 16.00 do 18.00; we wtorek i czwartek od godz. 7.45 do godz. 9.00; w sobotę od godz. 9.00 do 11.00.

2. Każdego wieczoru o godz. 20.00 biją dzwony naszych kościołów i w ten sposób zapraszają wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa za chorych, pielęgniarki, lekarzy oraz wszystkich, dla kogo ten czasz jest szczególnie ciężki.

3. Prosimy o przekazanie 1,2% podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz naszej parafii. Formularze z wpisanymi rekwizytami naszej parafii można odebrać w kancelarii lub znaleźć przy wyjściu z kościoła.