XXXIII EILINIS SEKMADIENIS / XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymo išlaidoms padengti.

2. Lapkričio 16 d., pirmadienį švenčiame Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Lapkričio 18 d., trečiadienį 17.00 val. esame kviečiami švęsti šv. Mišias Aušros Vartų Dievo Motinos Globos atlaidų metu. Dėl paskelbto karantino bendros kelionės organizuoti negalime, tačiau norintys gali nuvykti ir dalyvauti šv. Mišiose asmeniškai.

4. Lapkričio 20 d., penktadienį minime šv. Rapolą Kalinauską, kunigą ir vienuolį. Šv. Mišios 17.30 val.

5. Lapkričio 21 d., šeštadienį švenčiame Švč. M. Marijos Paaukojimo minėjimą. Šv. Mišios 10.00 val.

6. Kitą sekmadienį, lapkričio 22 d. švenčiame Kristaus Visatos Valdovo iškilmę. Sekmadienio rinkliava bus skiriama Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui.

7. Jaunimą ir suaugusius kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Po šv. Mišių galima kreiptis į Artūrą.

8. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti gruodžio mėnesio Magnificat bei kitus spaudinius.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na ogrzewanie kościoła.

2. W poniedziałek 16 listopada obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia. Msza św. o godz. 17.30.

3. 18 listopada, we środę na godz. 17.00 mamy zaproszenie na Mszę św. uroczystości Odpustowych Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej. Ze względu na kwarantannę wspólnego wyjazdu organizować nie możemy, ale można we własnym zakresie udać się do Ostrej Bramy i uczestniczyć we Mszy św.

4. W piątek, 20 listopada obchodzimy wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego kapłana i zakonnika. Msza św. o godz. 17.30.

5. 21 listopada, w sobotę obchodzimy wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 10.00.

6. W następną niedzielę, 22 listopada obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Taca tej niedzieli Mszy św. będzie przeznaczona na utrzymanie seminarium duchownego św. Józefa w Wilnie.

7. Zapraszamy młodzież oraz osoby dorosłe do przygotowania do sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. można zapisać się u Artura.