XXXI eilinis sekmadienis / XXXI Niedziela Zwykła

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Iki lapkričio 9 d. imtinai kiekvienose šv. Mišiose meldžiamės už visus mirusius.

2. Lapkričio 6 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Po šv. Mišių 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks parapijos salėje.

3. Lapkričio 7 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją prie šventųjų relikvijų.

4. Lapkričio 9 d., ketvirtadienį švenčiame Laterano bazilikos pašventinimo šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

5. Lapkričio 10 d., penktadienį minime šv. Leoną Didįjį, popiežių ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val. Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val.

6. Lapkričio 11 d., šeštadienį minime šv. Martyną Turietį, vyskupą. Šv. Mišios 10.00 val.

7. Lapkričio 14 d., antradienį kviečiame į piligriminę kelionę į Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Globos atlaidus. Išvykstame iš Pabradės 15.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos šv. Teresės bažnyčioje 17.00 val. Užsirašyti į kelionę galima bažnyčios raštinėje.

8. Nuoširdžiai dėkojame už aukas bažnyčios ir parapijos namų artėjančio šildymo sezono išlaidoms padengti.

+++

1. Do 9 listopada włącznie w każdej Mszy św. modlimy się za wszystkich zmarłych.

2. 6 listopada, w pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 17.30 odmawiamy koronkę Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy do sali parafialnej na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego.

3. 7 listopada, w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30 odmawiamy litanię do Wszystkich Świętych przy relikwiach świętych.

4. 9 listopada, w czwartek obchodzimy święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Msza św. o godz. 8.30.

5. 10 listopada, w piątek obchodzimy wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

6. 11 listopada, w sobotę obchodzimy wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa. Msza św. o godz. 10.00.

7. 14 listopada, we wtorek zapraszamy na pielgrzymkę autokarową na Odpust Opieki Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej. Wyjazd z Podbrodzia o godz. 15.00. Msza św. w kościele św. Teresy o godz. 17.00. Zapisać się na pielgrzymkę można w kancelarii w kościele.

8. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na ogrzewanie kościoła i domu parafialnego.