XXXI EILINIS SEKMADIENIS / XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Bažnyčios raštinėje užrašome šv. Mišių intencijas už mirusius Vėlinių Oktavai. Mirusiųjų vardus galima užrašyti ant lapelių, kuriuos galima paimti iš spaudos stendo. Maldų už mirusius Oktava tęsis nuo lapkričio 2 iki lapkričio 9 dienos.

2. Spalio 31 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

3. Lapkričio 1 d., antradienį švenčiame Visų Šventųjų iškilmę. Šv. Mišias aukosime sekmadienio tvarka. Procesija Pabradės kapinėse vyks lapkričio 1 d. 15.00 val. lietuvių ir lenkų kalbomis.

4. Lapkričio 2 d., trečiadienį Vėlinių dieną šv. Mišias už mirusius aukosime sekmadienio tvarka.

5. Lapkričio 4 d., penktadienį minime šv. Karolį Boromiejų, vyskupą. Šv. Mišios 17.30 val.

6. Penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val.

7. Nuoširdžiai dėkojame už aukas bažnyčios ir parapijos namų artėjančio šildymo sezono išlaidoms padengti.

+++

1. Zapisujemy intencje Mszy św. za zmarłych na Oktawę wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Imiona zmarłych można zapisać na kartkach, które są umieszczone w gablocie z prasą. Oktawa modlitw za zmarłych będzie trwała od 2 do 9 listopada.

2. 31 października, w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego. Spotkanie odbędzie się w języku polskim w sali parafialnej.

3. 1 listopada, we wtorek obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. sprawujemy w porządku niedzielnym. Procesja na cmentarzu w Podbrodziu odbędzie się 1 listopada o godz. 15.00.

4. 2 listopada, w środę obchodzimy Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. sprawujemy tak jak w niedzielę.

5. 4 listopada, w piątek obchodzimy wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa. Msza św. o godz. 17.30.

6. W piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

7. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na ogrzewanie kościoła i domu parafialnego.