XXVII EILINIS SEKMADIENIS / XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios remonto darbams.

2. Spalio 5 d., pirmadienį minime šv. Faustiną Kovalską, vienuolę, kurios relikviją turime mūsų bažnyčioje. Šv. Mišios 17.30 val. Pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

3. Spalio 6 d. pirmąjį mėnesio antradienį po šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją prie mūsų bažnyčioje saugomų šventųjų relikvijų. Šv. Mišios 8.30 val.

4. Spalio 7 d., trečiadienį minime Rožinio Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios 17.30. Pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišios aukojamos už mūsų parapijos geradarius.

5. Spalio mėnesį kviečiame melstis rožinio malda. Mūsų bažnyčioje rožinį kalbame pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais 17.00 val.; antradieniais ir ketvirtadieniais 8.00 val.; šeštadieniais 9.30 val. sekmadieniais 11.30 val.

6. Rašome šv. Mišių intencijas už mirusius Vėlinių oktavai. Šiuo tikslu galima pasinaudoti lapeliais, kuriuos galima rasti spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios.

7. Jaunimą ir suaugusius kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Po šv. Mišių galima kreiptis į Artūrą.

8. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti naujus žurnalų Artuma ir Kelionė numerius.

9. Netrukus vyks rinkimai į Lietuvos Seimą. Bažnyčia moko, kad išrinkti tuos, kurie mums atstovauja ir kuria įstatymus, – garbinga kiekvieno krikščionio artimo meilės pareiga. Kaip rašė šv. Jonas Paulius II, „Bažnyčia vertina demokratiją kaip sistemą, kuri garantuoja piliečiams teisę dalyvauti politinėje veikloje, ir valdomiesiems laiduoja galimybę rinkti savo vadovus, taip pat – kai to reikia – taikiu būdu juos pakeisti kitais“.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na remont kościoła.

2. 5 października, w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy, której relikwie przechowujemy w naszym kościele. Msza św. o godz. 17.30. W pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. modlimy się koronką do Miłosierdzia Bożego.

3. 6 października, w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. odmawiamy litanię do Wszystkich świętych przy przechowywanych w naszym kościele relikwiach świętych. Msza św. o godz. 8.30.

4. W środę, 7 października obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Msza św. o godz. 17.30. W pierwszą środę miesiąca Mszę św. sprawujemy na dobroczyńców naszej parafii.

5. W październiku gromadzimy się na modlitwie różańcowej. W kościele różaniec odmawiamy w poniedziałek, środę, piątek o godz. 17.00; we wtorek i czwartek o godz. 8.00; w sobotę i w niedzielę o godz. 9.30.

6. Zapisujemy intencje Mszy św. za zmarłych na Oktawę modlitw za zmarłych w listopadzie. W tym celu można posłużyć się kartkami, które są w gablocie z prasą przy wyjściu z kościoła.

7. Zapraszamy młodzież oraz osoby dorosłe do przygotowania do sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. można zapisać się u Artura.

8. Dzieci, które przystąpiły do I Komunii do dalszej posługi w Kościele: chłopców do posługi przy ołtarzu, dziewczynki do scholii. Wszystkie dzieci zapraszamy na spotkania Oazowe dzieci bożych.

9. Przy wyjściu z kościoła można znaleźć nowy numer mszalika Oremus.

10. Zbliżają się wybory do Sejmu Republiki Litewskiej. Kościół naucza, że wybrać tych, którzy nas reprezentują oraz przyjmują ustawy jest obowiązkiem miłości bliźniego każdego chrześcijanina. Św. Jan Paweł II naucza, że „Kościół docenia demokrację jako system, który zapewnia udział obywateli w decyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje możliwość wyboru oraz kontrolowania własnych rządów, a także — kiedy należy to uczynić — zastępowania ich w sposób pokojowy innymi”.