XXVI EILINIS SEKMADIENIS / XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios remonto darbams.

2. Rugsėjo 29 d., antradienį švenčiame šventųjų arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

3. Rugsėjo 30 d., trečiadienį minime šv. Jeronimą, kunigą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30.

4. Spalio mėnesį kviečiame melstis rožinio malda. Mūsų bažnyčioje rožinį kalbame pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais 17.00 val.; antradieniais ir ketvirtadieniais 8.00 val.; šeštadieniais 9.30 val. sekmadieniais 11.30 val.

5. Spalio 1 d., ketvirtadienį minime šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, mergelę ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 8.30 val. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po šv. Mišių Švč. Sakramento Išstatymas ir padėkos už Eucharistijos dovaną malda.

6. Spalio 2 d., penktadienį minime šv. Angelus Sargus. Šv. Mišios 17.30 val. Pirmąjį mėnesio penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. ir galimybė švęsti Sutaikinimo sakramentą. Kviečiame ypač vaikus šiemet priėmusius šv. Komuniją švęsti pirmuosius mėnesio penktadienius.

7. Spalio 3 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį po 10.00 val. šv. Mišių meldžiamės Švč. Mergelės Marijos litanija.

8. Kviečiame vaikus ruoštis Pirmajai šv. Komunijai. Po šv. Mišių galima kreiptis į klieriką Edvardą.

9. Jaunimą ir suaugusius kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Po šv. Mišių galima kreiptis į Artūrą.

10. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti naujus žurnalų Artuma, Kelionė numerius bei spalio mėn. Magnificat.

***

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na remont kościoła.

2. 29 września, we wtorek obchodzimy święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Msza św. o godz. 8.30.

3. W środę, 30 września obchodzimy wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 17.30.

4. W październiku gromadzimy się na modlitwie różańcowej. W kościele różaniec odmawiamy w poniedziałek, środę, piątek o godz. 17.00; we wtorek i czwartek o godz. 8.00; w sobotę i w niedzielę o godz. 9.30.

5. W czwartek, 1 października obchodzimy wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, doktora Kościoła. Msza św. o godz. 8.30. W pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa dziękczynna za dar Eucharystii.

6. W piątek, 2 października obchodzimy wspomnienie świętych Aniołów Stróżów. Msza św. o godz. 17.30. W pierwszy piątek miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 oraz możliwość przystąpienia do Sakramentu Pojednania. Zapraszamy zwłaszcza dzieci, które przyjęły Komunię św. do obchodów pierwszych piątków miesiąca.

7. 3 października wypada pierwsza sobota miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10.00 litania do Najświętszej Maryi Panny.

8. Zapisujemy dzieci do przygotowania do Pierwszej Komunii św. Po Mszy św. można zgłaszać się do kleryka Edwarda.

9. Zapraszamy młodzież oraz osoby dorosłe do przygotowania do sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. można zapisać się u Artura.

10. Dzieci, które przystąpiły do I Komunii do dalszej posługi w Kościele: chłopców do posługi przy ołtarzu, dziewczynki do scholii. Wszystkie dzieci zapraszamy na spotkania Oazowe dzieci bożych.