XXIII EILINIS SEKMADIENIS / XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Rugsėjo 6 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių 17.30 val. kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Rugsėjo 7 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją.

3. Rugsėjo 7 d., antradienį 8.00 val. išvykstame į piligriminę kelionę į Trakus, į Švč. Mergelės Marijos Gimimo Atlaidus. Šv. Mišios Trakų bazilikoje 10.00 val.

4. Rugsėjo 8 d., trečiadienį švenčiame Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

5. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikiškus leidinius. Spaudos stende galima rasti naują žurnalo Kelionė numerį.

6. Pradedame registruoti vaikus pasiruošimui Pirmajai šv. Komunijai, o jaunimą ir suaugusius Sutvirtinimo Sakramentui. Užsirašyti galima zakristijoje arba raštinėje.

+++

1. 6 września, w pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 17.30 koronka do Miłosierdzia Bożego.

2. 7 września, w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30 litania do Wszystkich Świętych.

3. 7 września, we wtorek wyjazd do Trok na Odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny o godz. 8.00 od kościoła. Msza św. w bazylice Trockiej o godz. 10.00.

4. 8 września, w środę obchodzimy uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 17.30.

5. Zapisujemy dzieci do przygotowania do Pierwszej Komunii św. oraz młodzież i osoby dorosłe do przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. można się zgłaszać do zakrystii lub do kancelarii przy wyjściu z kościoła.