XIV EILINIS SEKMADIENIS / XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Liepos 5 d., pirmadienį mūsų parapija jungiasi į Lietuvos bažnyčiose vykstančią nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją. Švč. Sakramento adoracija prasidės 8.00 val. ir truks iki 20.00 val. Vyskupų konferencijos nutarimu Lietuvos bažnyčiose nenutrūkstamoje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje meldžiamasi šiomis intencijomis: meldžiamės už pandemijos aukas ir prašome Dievą atitolinti nuo žmonijos pandemijos pavojų; meldžiamės už pašaukimus į dvasinį luomą bei prašome malonės savo pašaukime ištverti; meldžiamės už valdančiuosius, kad Dievas suteiktų jiems išminties daryti tinkamus sprendimus moralės srityje, priimant įstatymus.

2. Liepos 6 d., pirmąjį mėnesio antradienį, po 8.30 val. šv. Mišių kalbame visų šventųjų litaniją.

3. Liepos 6 d., antradienį švenčiame valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. Kaip ir kasmet 20.40 val. prie bažnyčios pagrindinio įėjimo vyks pilietinė akcija „Tautiška giesmė“, 21.00 val. kartu giedame Lietuvos himną.

4. Liepos 7 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį 17.30 val. šv. Mišios aukojamos už mūsų parapijos geradarius.

5. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende šalia raštinės galima rasti liepos mėn. Magnificat bei naujus Artumos žurnalo numerius.

+++

1. Decyzją konferencji episkopatu Litwy w coraz to innym kościele naszego kraju trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym roku główną intencją jest modlitwa za cierpiących z powodu pandemii, za rodziny, zwłaszcza za borykające się z wielkimi trudnościami; za nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego i o łaskę wytrwania w powołaniu; za rządzących państwem, aby Bóg obdarzył ich mądrością uchwalając ustawy dotyczące moralności. Nasza parafia włączy się w wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu 5 lipca, w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 20.00.

2. 6 lipca, w pierwszy wtorek miesiąca, po Mszy św. o godz. 8.30 litania do wszystkich świętych.

3. 6 lipca obchodzimy dzień państwowy koronacji króla Litwy Mendoga. O godz. 21.00 przy głównym wejściu do kościoła będzie śpiewany hymn państwowy Litwy.

4. 7 lipca, w pierwszą środę miesiąca o godz. 17.30 Msza św. za dobroczyńców naszej parafii.

5. 11 lipca, w niedzielę w kościele w Korkożyszkach odbędzie się odsłonięcie tablic pamiątkowych ks. Józefa Legowicza wybitnego proboszcza parafii Korkożyskiej, naukowca oraz działacza oświeceniowego. Z tej okazji po Mszy św. o godz. 12.00 w krótkiej konferencji będzie przedstawiona postać ks. Józefa Legowicza oraz historia parafii Korkożyskiej. Po Mszy św. i konferencji wszystkich zapraszamy na wspólną Agape (wspólny poczęstunek)!