XIII EILINIS SEKMADIENIS / XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio 29 d., antradienį švenčiame šv. Petro ir Pauliaus, apaštalų iškilmę. Šv. Mišios 8.30 val.

2. Liepos 1 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po 8.30 šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėkos už Eucharistijos dovaną malda.

3. Liepos 2 d., penktadienį švenčiame Švč. M. Marijos, Šeimų Karalienės, mūsų parapijos titulo šventę. Šv. Mišios 17.30 val. Pirmąjį mėnesio penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val.

4. Liepos 3 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedame Švč. M. Marijos valandas. Šv. Mišios 10.00 val.

5. Liepos 4 d., sekmadienį švenčiame mūsų parapijos titulo Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, atlaidus. Šv. Mišias aukos Švenčionių dekanato dekanas kun. Stanislav Matiukevič.

6. Liepos 5 d., pirmadienį mūsų parapija jungsis į Lietuvos bažnyčiose vykstančią nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją. Švč. Sakramento adoracija prasidės 8.00 val. ir truks iki 20.00 val. Vyskupų konferencijos nutarimu Lietuvos bažnyčiose nenutrūkstamoje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje meldžiamasi šiomis intencijomis: meldžiamės už pandemijos aukas ir prašome Dievą atitolinti nuo žmonijos pandemijos pavojų; meldžiamės už pašaukimus į dvasinį luomą bei prašome malonės savo pašaukime ištverti; meldžiamės už valdančiuosius, kad Dievas suteiktų jiems išminties daryti tinkamus sprendimus moralės srityje, priimant įstatymus.

7. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende šalia raštinės galima rasti liepos mėn. Magnificat bei naujus Artumos ir Kelionės žurnalo numerius.


+++


1. 29 czerwca, we wtorek obchodzimy uroczystość św. Piotra i Pawła, apostołów. Msza św. o godz. 8.30.

2. 1 lipca, w pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa dziękczynna za dar Eucharystii.

3. 2 lipca, w piątek obchodzimy święto tytułu naszej parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin. Msza św. o godz. 17.30. W pierwszy piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

4. 3 lipca, w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.20 śpiewamy godzinki Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 10.00.

5. 4 lipca, w niedzielę obchodzimy odpust tytułu naszej parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodziny. Mszy św. będzie przewodniczył dziekan dziekanatu Święciańskiego ks. Stanisław Matiukiewicz.

6. Decyzją konferencji episkopatu Litwy w coraz to innym kościele naszego kraju trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym roku główną intencją jest modlitwa za cierpiących z powodu pandemii, za rodziny, zwłaszcza za borykające się z wielkimi trudnościami; za nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego i o łaskę wytrwania w powołaniu; za rządzących państwem, aby Bóg obdarzył ich mądrością uchwalając ustawy dotyczące moralności. Nasza parafia włączy się w wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu 5 lipca, w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 20.00.