XII EILINIS SEKMADIENIS / XII NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki šeštadienio po Šv. Mišių.

2. Ketvirtadienį, birželio 29 d. švenčiame šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę. Šv. Mišios 8.30 val.

3. Penktadienį, birželio 30 d. kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Liepos 1 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedame Švč. Mergelės Marijos valandas. Po 10.00 val. šv. Mišių kalbame Dievo Motinos litaniją.

5. Liepos 2 d. sekmadienį švenčiame mūsų parapijos globėjos Švč. Mergelės Marijos Šeimos Karalienės atlaidus. Šv. Mišių aukai vadovaus Nemenčinės parapijos klebonas kun. Arūnas Kesilis.

6. Liepos 3-6 d.d. vyks XXXIII piligriminis Gailestingumo žygis Eišiškės – Aušros Vartai. Žygio šūkis: ,,Kankinių kraujas – krikščionių sėkla“. Išvykimas į Eišiškes iš Aušros Vartų liepos 2 d. 20.00 val. – registracija iki birželio 29 d.! Žygio pradžia: Liepos 3 d., 7.00 val. šv. Mišių auka Eišiškių Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčioje. Dalyvio auka: 15 eur (pagal galimybes). Daugiau informacijos telefonu: +37064622113 (Kornelija).

7. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra birželio mėn. Artumos ir vasaros Kelionės žurnalų numeriai bei liepos mėnesio Magnificat mišiolėlis.

+++

1. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele są sprawowane codziennie od poniedziałku do soboty po Mszy św.

2. W czwartek, 29 czerwca obchodzimy uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msza św. o godz. 8.30.

3. 30 czerwca, w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

4. 1 lipca, w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.20 zapraszamy na Godzinki Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 10.00. Po Mszy św. litania Loretańska.

5. 2 lipca, w niedzielę w naszej parafii sprawujemy odpust Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodziny. Mszy św. będzie przewodniczył ks. Arūnas Kesilis, proboszcz parafii Niemenczyńskiej.

6. W dniach 3-6 lipca odbędzie się XXXIII piesza pielgrzymka Miłosierdzia Ejszyszki – Ostra Brama. Hasło pielgrzymki: ,,Krew męczenników – nasieniem chrześcijan”. Wyjazd do Ejszyszek od Ostrej Bramy 2 lipca o godz. 20.00 - rejestracja do 29 czerwca! Początek: 3 lipca, o godz. 7.00 Msza Święta w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach. Ofiara uczestnika: 15 eur (według możliwości) W razie pytań i więcej informacji telefonicznie: +37064622113 (Kornelia).

7. Organizujemy spotkania oazowe ruchu Światło-Życie dla dzieci po I Komunii św. Zainteresowanych prosimy zostać po Mszy św. i podejść do Oliwii Wąsowicz.

8. W gablocie z prasą jest kolejny numer mszalika Oremus na lipiec.