VI VELYKŲ SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužės 6 d., pirmadienį 17:30 val. šv. Mišias aukojame už mirusias motinas. Pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Gegužės 7 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8:30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją prie šventųjų relikvijų.

3. Gegužės 8 d., trečiadienį po 17:30 val. šv. Mišių kviečiame į biblinio serialo Išrinktieji 8 serijos peržiūrą parapijos salėje.

4. Gegužės 10 d., penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15:00 val. Šv. Mišios 17:30 val.

5. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje švenčiamos kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki šeštadienio po Šv. Mišių.

6. Gegužės 17 d., penktadienį kviečiame į piligriminę kelionę į Vilniaus Kalvarijas į Kalvarijų Kryžiaus kelio pamaldas. Išvykstame iš Pabradės 8:45 val.

7. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas bažnyčios ir parapijos namų išlaikymui.

+++

1. 6 maja, w poniedziałek Mszę św. o godz. 17.30 sprawujemy za zmarłe matki. W pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

2. 7 maja, w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30 odmawiamy litanię do Wszystkich Świętych przy relikwiach świętych.

3. 8 maja, w środę po Mszy św. o godz. 17.30 zapraszamy na wspólne obejrzenie 8 odcinku biblijnego serialu Wybrani.

4. 10 maja, w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

5. Nabożeństwa majowe w naszym kościele są sprawowane od poniedziałku do soboty po Mszy św.

6. 17 maja, w piątek zapraszamy na wspólną pielgrzymkę na Drogę Krzyżową do Kalwarii Wileńskiej. Wyjazd z Podbrodzia o godz. 8.45.

7. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie kościoła.