VI VELYKŲ SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Šv. Mišias mūsų parapijos Facebook paskyroje transliuojame tik sekmadieniais.

2. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje nuo pirmadienio iki šeštadienio vyksta po šv. Mišių. Sekmadieniais – 15 min. prieš šv. Mišias. Kiekvieną gegužės mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedamos Marijos valandos.

3. Gegužės 14 d., penktadienį švenčiame šv. Motiejaus, apaštalo šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Lietuvos vyskupai kviečia per gegužines ir birželines pamaldas, o ypač nuo Motinos iki Tėvo dienos įsitraukti į bendrą maldą už šeimas, kuri tarsi tiltas sujungs tėvus ir vaikus bei stiprins šeimas.

5. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Bažnyčioje spaudos stende galima rasti naują Artumos žurnalo numerį.

6. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.

+++

1. Msze św. na Facebooku naszej parafii są transmitowane tylko w niedzielę.

2. Nabożeństwa majowe w naszym kościele od poniedziałku do soboty są sprawowane po Mszy św. W niedziele – 15 min. przed Mszą św. W każdą sobotę maja o godz. 9.20 śpiewamy godzinki Najświętszej Maryi Panny.

3. W piątek, 14 maja obchodzimy święto św. Macieja, apostoła. Msza św. o godz. 17.30.

4. Biskupi Litwy zapraszają nas do wzięcia udziału we wspólnej modlitwie za rodziny podczas nabożeństw majowych i czerwcowych, zwłaszcza od Dnia Matki do Dnia Ojca, która stanie się mostem, łączącym rodziców i dzieci oraz wzmocni rodziny.

5. Każdego wieczoru o godz. 20.00 biją dzwony naszych kościołów i w ten sposób zapraszają wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa za chorych, pielęgniarki, lekarzy oraz wszystkich, dla kogo ten czasz jest szczególnie ciężki.