VI EILINIS SEKMADIENIS / VI NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vasario 22 d., šeštadienį švenčiame šv. Apaštalo Petro Sosto šventę. Šv. Mišios 10.00 val.

2. Vasario 22 d., šeštadienį 13.00 val. I Komunijai besiruošiančių vaikų tėvelius kviečiame į susitikimą su kun. Algiu Akelaičiu, šv. Rašto žinovu. Susitikimas vyks parapijos namų salėje, nuoširdžiai kviečiame dalyvauti visus susidomėjusius.

3. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija vasario 21–23 dienomis organizuoja pašaukimų savaitgalį abiturientams, studentams ir vyrams iki 35 metų, ieškantiems savo pašaukimo. Daugiau informacijos galima rasti skelbimų lentoje.

4. Šį pavasarį pirmą kartą Lietuvoje viešai bus perskaitytas Šventasis Raštas nuo pradžios iki pabaigos. Šis nepertraukiamas skaitymas vyks kovo 22–28 dienomis Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje. Kad visa Biblija būtų perskaityta, prireiks daugiau nei tūkstančio skaitovų savanorių. Norinčius kviečiame įsijungti į šią akciją. Registracija prasidės vasario 22 d. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje www.Biblija2020.lt

5. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti vasario ir kovo mėnesių Magnificat numerius.

6. Buivydžių parapijos klebonas prašė paskelbti, kad yra dar viena laisva vieta kelionei į Šventąją Žemę kovo 3-10 d.d. Kelionės kaina 940 eurų.

7. Kviečiame skirti 2% pajamų mokesčio už 2019 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas ir rekvizitus galima rasti prie išėjimo iš bažnyčios.


1. 22 lutego, w sobotę przypada święto katedry św. Piotra Apostoła. Msza św. o godz. 10.00.

2. 22 lutego, w sobotę o godz. 13.00 zapraszamy rodziców dzieci przygotowujących do I Komunii św. na spotkanie z ks. Algisem Akelaitisem specjalistą od Pisma św. Spotkanie jest otwarte, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

3. W dniach 21-23 luty seminarium duchowne w Wilnie organizuje weekend powołaniowy dla abiturientów, studentów oraz mężczyzn do 35 roku życia. Więcej informacji można znaleźć na tablicy ogłoszeń.

4. 22-28 marca po raz pierwszy na Litwie w Wilnie w kościele Matki Bożej Pocieszenia będzie publicznie nieprzerwanie czytane całe Pismo Święte. Do tej akcji trzeba ponad tysiąc wolontariuszy. Serdecznie zapraszamy chętnych włączyć się w czytanie Słowa Bożego. Rejestracja rozpocznie się 22 lutego. Więcej informacji można uzyskać w Internecie na stronie www.Biblija2020.lt

5. Przy wyjściu z kościoła można znaleźć nowy numer mszalika Oremus na marzec.

6. Proboszcz parafii Buiwidzkiej prosił ogłosić, że ma jedno wolne miejsce na wyjazd do Ziemi Świętej od 3 do 10 marca. Koszt 940 eur.

7. Prosimy o przekazanie 2% podatku dochodowego za rok 2019 na rzecz naszej parafii. Formularze oraz wzór wypełnienia można znaleźć przy wyjściu z kościoła.