Velykinis sveikinimas

„Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai.“ (1Pt 1,3)

Iš visos širdies sveikinu Jus su mūsų Viešpaties Prisikėlimo iš numirusiųjų diena!

Linkiu, kad savo gyvenime atrastume noro ir laiko įskaityti Dievo pėdas įspaustas mūsų širdyse. Dažnai jos būna apdulkėję ar užkrautos begale daiktų, rūpesčių, baimių, netikrų laimių, nusivylimų, praradimų... bet jos yra. Tik reikia jas rasti ir atpažinti. Nebijokime jomis sekti! Nes tik dėl Velykų, tik dėl Prisikėlusiojo mes niekada neprarasime galimybės keistis, pradėti iš naujo. Tikrai galime būti laimingi. Tikrai mūsų gyvenimas gali tapti įvykiu, paženklintu Velykų slėpinio.

Kleb. Kun. Deimantas Braziulis