V VELYKŲ SEKMADIENIS / V NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Balandžio 29 d., švenčiame Šv. Kotrynos Sienietės, mergelės, Bažnyčios mokytojos, Europos globėjos šventę. Šv. Mišios 17:30 val.

2. Gegužės 1 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišias 17:30 val. aukojame už mūsų parapijos geradarius. Po šv. Mišių kviečiame į susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

3. Gegužės 2 d., ketvirtadienį minime šv. Atanazą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 8:30 val. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėkos už Eucharistijos dovaną malda.

4. Gegužės 3 d., penktadienį švenčiame šv. Pilypo ir Jokūbo, apaštalų šventę. Šv. Mišios 17:30 val. Pirmąjį mėnesio penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15:00 val.

5. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje švenčiamos kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki šeštadienio po Šv. Mišių.

6. Gegužės 5 d., sekmadienį švenčiame Motinos Dieną. Sekmadienio šv. Mišiose meldžiamės už gyvas mamas, o gegužės 6 d., pirmadienį už mirusias. Gegužės 5 d., mūsų bažnyčioje svečiuosis kun. Kastytis Šulčius misionierius iš Kazachstano, aukos šv. Mišias ir rinks aukas misijoms.

7. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra balandžio mėnesio Artumos žurnalai bei gegužės mėnesio Magnificat mišiolėliai.

8. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį už 2023 metus mūsų parapijos reikmėms. Vienintelis galimas būdas pateikti prašymą yra tik elektroninis. Mūsų parapijos rekvizitus galima rasti internetiniame puslapyje www.pabradesparapija.lt arba bažnyčios raštinėje.

9. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas bažnyčios ir parapijos namų išlaikymui.

+++

1. 29 kwietnia, w poniedziałek obchodzimy święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. Msza św. o godz. 17.30.

2. 1 maja, w pierwszą środę miesiąca Mszę św. o godz. 17.30 sprawujemy za dobroczyńców naszej parafii. Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie biblijne w sali parafialnej.

3. 2 maja, w czwartek obchodzimy wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 8.30. W pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa dziękczynna za Dar Eucharystii.

4. 3 maja, w piątek obchodzimy święto św. Filipa i Jakuba, apostołów. Msza św. o godz. 17.30. W pierwszy piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

5. 4 maja, w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.20 śpiewamy godzinki Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 10.00.

6. Nabożeństwa majowe w naszym kościele są sprawowane od poniedziałku do soboty po Mszy św.

7. 5 maja, w niedzielę obchodzimy Dzień Matki. W niedzielę modlimy się za żyjące mamy, a 6 maja, w poniedziałek za zmarłe. 5 maja w naszym kościele będzie gościł ks. Kastytis Šulčius, misjonarz z Kazachstanu, wygłosi kazanie oraz będzie zbierał ofiary na misje.

8. Uprzejmie prosimy o przeznaczenie 1,2 % podatku dochodowego za rok 2023 na potrzeby naszej parafii. Jedyna możliwa forma wniosku jest tylko elektroniczna. Rekwizyty naszej parafii można znaleźć na stronie internetowej www.pabradesparapija.lt lub uzyskać w kancelarii.

9. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie kościoła.