V VELYKŲ SEKMADIENIS / V NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gegužės mėnesį ypatingu būdu pagerbiame Švč. Mergelę Mariją. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių. Sekmadienį 15 min. prieš šv. Mišias. Kiekvieną gegužės šeštadienį 9.20 val. giedame Švč. M. Marijos valandas.

2. Gegužės 8 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

3. Gegužės 8 d., pirmadienį minime šv. Stanislovą, vyskupą ir kankinį. Šv. Mišias 17.30 val. aukojame už mirusias motinas.

4. Gegužės 12 d., penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

5. Gegužės 13 d., šeštadienį minime Fatimos Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios 10.00 val.

6. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra nauji Artumos ir Kelionės žurnalų numeriai.

7. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas mūsų bažnyčios išlaikymui.


+++


1. W maju w sposób szczególny czcimy Najświętszą Maryję Pannę. Nabożeństwa majowe w naszym kościele od poniedziałku do soboty są sprawowane po Mszy św. W niedziele – 15 min. przed Mszą św. W każdą sobotę maja o godz. 9.20 śpiewamy godzinki Najświętszej Maryi Panny.

2. W poniedziałek, 8 maja po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego. Spotkanie odbędzie się w języku polskim w sali parafialnej.

3. 8 maja, w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Stanisława, biskupa i męczennika. Msza św. o godz. 17.30 za zmarłe matki.

4. 12 maja, w piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

5. 13 maja, w sobotę obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. Msza św. o godz. 10.00.

6. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie kościoła.