V GAVĖNIOS SEKMADIENIS / V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kovo 27 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

2. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.00 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas lietuvių ir lenkų kalbomis, o kiekvieną sekmadienį 11.30 val. į Graudžių verksmų pamaldas.

3. Kovo 31 d., penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val.

4. Balandžio 1 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį po 10.00 val. šv. Mišių kalbame Švč. Mergelės Marijos litaniją.

5. Kitą sekmadienį balandžio 2 d., švenčiame Verbų sekmadienį. Šv. Mišių rinkliava yra skiriama Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui.

6. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra nauji Artumos ir Kelionės žurnalų numeriai.

7. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį už 2022 metus mūsų parapijos reikmėms. Vienintelis galimas būdas pateikti prašymą yra tik elektroninis. Mūsų parapijos rekvizitus galima rasti internetiniame puslapyje www.pabradesparapija.lt arba bažnyčios raštinėje.

8. Dėkojame už visas aukas mūsų bažnyčios išlaikymui ir šildymo išlaidoms padengti.

+++

1. W poniedziałek, 27 marca po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego. Spotkanie odbędzie się w języku litewskim w sali parafialnej.

2. W Wielkim Poście w każdy piątek o godz. 16.00 zapraszamy na Nabożeństwo Drogi krzyżowej w języku polskim i litewskim, a w każdą sobotę o godz. 9.30 na Godzinki Męki Pańskiej.

3. 31 marca, w piątek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

4. 1 kwietnia, w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 10.00 odmawiamy litanie do Najświętszej Maryi Panny.

5. W następną niedzielę 2 kwietnia obchodzimy Niedzielę Palmową. Taca Mszy św. będzie przeznaczona na utrzymanie seminarium duchownego św. Józefa w Wilnie.

6. Uprzejmie prosimy o przeznaczenie 1,2 % podatku dochodowego za rok 2022 na potrzeby naszej parafii. Jedyna możliwa forma wniosku jest tylko elektroniczna. Rekwizyty naszej parafii można znaleźć na stronie internetowej www.pabradesparapija.lt lub uzyskać w kancelarii.

7. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie i ogrzewanie kościoła.