Sveikinimas

Bet mūsų Viešpaties malonė išsiliejo be saiko kartu su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje. (1Tim1,14)

Kokia džiugi Kalėdų žinia - Dievas dovanoja save asmeniškai kiekvienam Jėzuje Kristuje. Jame nėra išskaičiavimų nuostatų ar saiko.

Jam nėra nepatogaus laiko ar vietos. Jėzuje Kristuje, toje didžiojoje Dievo malonėje išsiliejantis begaloinis Dievo gerumas yra mūsų kupina vilties rytdiena.

Priimkite šią Dievo dovaną su tikėjimu ir meile! Tada ir patys tapsime Dievo malone vieni kitiems.

Linksmų švenčių!

Klebonas kun. Deimantas Braziulis

Vikaras kun. Daniel Narkun