ŠVČ. TREJYBĖS IŠKILMĖ - UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. TRÓJCY

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Pirmadienį, birželio 5 d. minime šv. Bonifacą, vyskupą ir kankinį. Šv. Mišias 17.30 val. aukojame už mirusius tėvus.

2. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki šeštadienio po Šv. Mišių.

3. Birželio 9 d. kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Birželio 10 d., šeštadienį 12.00 val. mūsų bažnyčioje šv. Mišias aukos ir Sutvirtinimo Sakramentą teiks vysk. Darius Trijonis.

5. Birželio 11 d. sekmadienį švenčiame Dievo Kūno iškilmę. Organizuojame Eucharistinę procesiją, kuri prasidės 11.00 val. pajudės Įkalnės gatve, toliau eis Žaliąja gatve, pasuks į dešinę į Lauko gatvę, po to pasuks į kairę į Darbininkų gatvę, eis iki Gamyklos gatvės ir pasuks į kairę į Gamyklos gatvę, eis šia gatve iki Žaliosios gatvės ir Žaliosios bei Įkalnės gatvėmis sugrįš į bažnyčią. Pirmąjį altorėlį ties Įkalnės ir Žaliosios gatvių sandūra ruošia Gailestingumo būriai, antrąjį – Lauko gatvėje Globos namų darbuotojai ir gyventojai, trečiąjį – Darbininkų gatvėje – Žeimenos gimnazija ir ketvirtąjį Upės ir Žaliosios gatvių sandūroje – Ryto gimnazija. Ypač kviečiame dalyvauti procesijoje vaikus šiais metais priėmusius Pirmąją šv. Komuniją.

6. Birželio 17 d., šeštadienį Arnionių koplyčioje 12.00 val. bus aukojamos šv. Mišios, o po šv. Mišių vyks Vilniaus bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos choro „Šv. Pranciškaus paukšteliai“ koncertas. Maloniai kviečiame!

7. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra nauji Artumos ir Kelionės žurnalų numeriai.

+++

1. W poniedziałek, 5 czerwca obchodzimy wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika. Mszę św. o godz. 17.30 sprawujemy za zmarłych ojców.

2. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele są sprawowane codziennie od poniedziałku do soboty po Mszy św.

3. 9 czerwca, w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

4. 10 czerwca, w sobotę Mszę św. o godz. 12.00 będzie sprawował ks. bp Darius Trijonis, podczas której udzieli sakramentu bierzmowania.

5. 11 czerwca obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Organizujemy procesję Eucharystyczną, która rozpocznie się po polskiej Mszy św. o godz. 11.00. Procesja ruszy ulicą Įkalnės, dalej ulicą Žalioji, skręci w prawo w ulicę Lauko, następnie w lewo w ulicę Darbininkų, pójdzie do ulicy Gamyklos i skręci w lewo w ulicę Gamyklos, dojdzie do ulicy Žalioji i tą ulicą powróci do kościoła. Pierwszy ołtarzyk przy ulicach Įkalnės i Žalioji przygotowują Koła Miłosierdzia, drugi przy ulicy Lauko – Dom opieki społecznej, trzeci przy ulicy Darbininkų – gimnazjum Żejmiana i czwarty przy ulicach Upės i Žalioji – gimnazjum Ryto. W sposób szczególny zapraszamy do udziału w procesji dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii św. Panie, które hodują w swoich ogródkach kwiaty, prosimy o płatki do sypania w procesji.

6. 17 czerwca, w sobotę w kaplicy w Ornianach będzie sprawowana Msza św. o godz. 12.00, a po Mszy św. odbędzie się koncert scholii wileńskiej parafii bernardyńskiej. Serdecznie zapraszamy!

7. W sierpniu jest organizowana pielgrzymka do Gruzji. Więcej informacji można znaleźć na tablicy ogłoszeń.