Su Jėzumi į Naujuosius 2018 metus!

23:30 Adoracijos pradžia

Išpažintys

Padėka Jėzui už 2017 metus

23.55 Padėkos himnas: Tave, Dieve, Garbinam

00.00 Himnas Šventajai Dvasiai

Maldos prašymai Krikšto pažadų atnaujinimas (turėti krikšto žvakę) Kunigystės pažadų atnaujinimas

Santuokos priesaikos atnaujinimas Palaiminimas Suneštinės vaišės parapijos salėje.

Iki greito!