SEKMINĖS / ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Birželio mėnesį ypatingu būdu garbiname Švč. Jėzaus Širdį. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais nuo pirmadienio iki šeštadienio po šv. Mišių.

2. Birželio 6 d., pirmadienį švenčiame Švč. Mergelės Marijos Bažnyčios Motinos šventę. Šv. Mišios – 17.30 val. už mirusius tėvus.

3. Birželio 9 d., ketvirtadienį švenčiame Jėzaus Kristaus, Aukščiausiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventę. Šv. Mišias 8.30 val.

4. Birželio 10 d., penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val.

5. Birželio 12 d., sekmadienį švenčiame Švč. Trejybės iškilmę. Mūsų bažnyčioje vyks Sutvirtinimo šventė. Šv. Mišių aukai 12.00 val. vadovaus J. E. Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas Gintaras Grušas.

6. Birželio 19 d., sekmadienį švenčiame Dievo Kūno iškilmę. Organizuojame Eucharistinę procesiją, kuri prasidės 11.00 val. pajudės Įkalnės gatve, toliau eis Žaliąja gatve, pasuks į dešinę į Lauko gatvę, po to pasuks į kairę į Darbininkų gatvę, eis iki Gamyklos gatvės ir pasuks į kairę į Gamyklos gatvę, eis šia gatve iki Žaliosios gatvės ir Žaliosios bei Įkalnės gatvėmis sugrįš į bažnyčią šv. Mišių aukai 12.00 val. Pirmąjį altorėlį ties Įkalnės ir Žaliosios gatvių sandūra ruošia Gailestingumo būriai, antrąjį – Lauko gatvėje Globos namų darbuotojai ir gyventojai, trečiąjį – Darbininkų gatvėje Žeimenos gimnazija ir ketvirtąjį Upės ir Žaliosios gatvių sandūroje – Ryto gimnazija. Ypač kviečiame dalyvauti procesijoje vaikus šiais metais priėmusius I Komuniją.

7. Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie kryžiaus atstatymo šalia mūsų bažnyčios. Ypatinga padėka p. Stefanui Semaško, kuris ėmėsi organizuoti visus darbus. Taip pat p. Andžejui Jundo, p. Piotrui Apovič, p. Leonardui Lavrinovič, p. Miroslavui Konopackij, p. Algiui Ignatovič ir jo darbininkams.

+++

1. W czerwcu w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele są sprawowane w dni powszednie od poniedziałku do soboty po Mszy św.

2. 6 czerwca, w poniedziałek obchodzimy Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msza św. o godz. 17.30 za zmarłych ojców.

3. 9 czerwca, w czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Msza św. o godz. 8.30.

4. 10 czerwca, w piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

5. 12 czerwca, w niedzielę obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Mszy św. o godz. 12.00 będzie przewodniczył oraz udzieli Sakramentu Bierzmowania J. E. Arcybiskup Metropolita Wileński Gintaras Grušas.

6. 19 czerwca, w niedzielę obchodzimy uroczystość Bożego Ciała. Organizujemy procesję Eucharystyczną, która rozpocznie się po polskiej Mszy św. o godz. 11.00 od kościoła. Procesja ruszy ulicą Įkalnės, dalej ulicą Žalioji, skręci na prawo w ulicę Lauko, następnie w lewo w ulicę Darbininkų, pójdzie do ulicy Gamyklos i skręci w lewo w ulicę Gamyklos, dojdzie do ulicy Žalioji i tą ulicą powróci do kościoła. Pierwszy ołtarzyk przy ulicach Įkalnės i Žalioji przygotowują Koła Miłosierdzia, drugi przy ulicy Lauko – Dom opieki społecznej, trzeci przy ulicy Darbininkų – gimnazjum Żejmiana i czwarty przy ulicach Upės i Žalioji – gimnazjum Ryto. W sposób szczególny zapraszamy do udziału dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św.

7. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli postawić krzyż przy naszym kościele. W sposób szczególny dla pana Stefana Semaszko, który praktycznie zorganizował całą pracę postawienia krzyża. Dla p. Andrzeja Jundo, p. Piotra Apowicza, p. Leonarda Ławrynowicza, p. Mirosława Konopackiego, p. Algisa Ignatowicza i jego pracowników.