SEKMINĖS VILNIAUS KALVARIJOSE / ZIELONE ŚWIĄTKI W KALWARII WILEŃSKIEJ

2021 m. Sekminių programa Vilniaus Kalvarijose:

Gegužės 20 d., ketvirtadienis. Adoracijos ir Sutaikinimo diena

Nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje, galimybė atlikti išpažintį

19.00 val. Šv. Mišios

24.00 – 07.00 Švč. Sakramento adoracija

Gegužės 21 d., penktadienis. Kunigų ir vienuolių diena

14.00 val. Švč. Sakramento adoracija ir Kryžiaus kelio mąstymas bažnyčioje

15.00 val. Šv. Mišios

Jaunimo vakaras

18.30 val. Žaidimo „Ugninis protas“ transliacija

20.00 val. Šv. Mišios ir katechezė

21:00 val. Šlovinimas

Gegužės 22 d., šeštadienis. Šeimų diena

07.00 – 14:00 val. Individualus Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose

18:00 val. Šv. Mišios

20:00 val. Sekminių vigilijos transliacija

Gegužės 23 d., sekmadienis. Sekminės

9.00 val. Kryžiaus kelio transliacija

12.30 val. Iškilmingos Šv. Mišios (pievoje šalia bažnyčios). Tiesioginė transliacija per LRT.

Visos Sekminės transliuojamos https://VilniausKalvarijos.lt

+++

ODPUST ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

W KALWARII WILEŃSKIEJ 2021

17-19 maja

Rekolekcje z Ks. Prał. Wojciechem Górlickim

 Msza św. z nauką rekolekcyjną 13.00 (transmisja w radiu “Znad Wilii”, pl.)

 Msza św. 18.00 (pl.)

20 maja

Adoracja Najśw. Sakramentu i Spowiedź św.

8.00-12.00 i 14.00-17.00

 Msza św. 13.00 (transmisja w radiu “Znad Wilii”, pl.), 18.00 (pl.)

 Wieczór Uwielbienia i Adoracja Najśw. Sakramentu 21.00-23.00 (transmisja na fb

“kalwaria wileńska”, pl.)

 Nocna Adoracja Najśw. Sakramentu 24.00-7.00

21 maja

Dzień Kapłanów i Osób Konsekrowanych

 Adoracja Najśw. Sakramentu i rozważanie Drogi Krzyżowej w kościele (lt.) 14.00

 Msza św. 13.00 (transmisja w radiu “Znad Wilii”, pl.), 15.00 (lt.), 18.00 (pl.)

22 maja

Dzień Wspólnot Polskich

 Indywidualne rozważanie Drogi Krzyżowej na dróżkach kalwaryjskich od godz. 7.00

 Droga Krzyżowa na dróżkach kalwaryjskich 9.00 (transmisja na fb “kalwaria wileńska”, pl.)

 Msza św. 9.00 (w kościele, transmisja w radiu “Znad Wilii”, pl.), 13.00 (na łące, z

udzieleniem Sakramentu Bierzmowania, pl.). Transmisja w TVP Wilno

23 maja

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 Msza św. 9.00 (w kościele, transmisja w radiu “Znad Wilii”, pl.), 12.30 (na łące, z

udzieleniem Sakramentu Bierzmowania, lt.) Transmisja w TV LRT

www.vilniauskalvarijos.lt