PRISIKĖLIMO SEKMADIENIS / NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas šiuo mums visiems nelengvu karantino metu.

2. Dėkojame įmonei Intersurgical už bendradarbiavimą ir visokeriopą paramą mūsų parapijai.

3. Dėl pratęsiamo karantino bažnyčiose toliau nevyksta viešos pamaldos. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje yra aukojamos įprastu laiku ir transliuojamos parapijos Facebook paskyroje.

4. Džiaugiamės Jūsų aktyviu dalyvavimu mūsų transliuojamose pamaldose, taip pat ir tuo, kad neapleidžiate bažnyčios ir kai tik įmanoma ateinate pasimelsti ir pabūti Viešpaties artumoje.

5. Balandžio 12 d. Velykų šv. Mišių transliacija lietuvių kalba pradėsime 8.30 val.

6. Velykų stalo valgių palaiminimo maldą galima rasti mūsų parapijos internetiniame puslapyje, Facebook paskyroje, taip pat ir mūsų vyskupijos internetinėje svetainėje: vilnensis.lt

7. Balandžio 13 d. Antrąją Velykų dieną šv. Mišios bus transliuojamos sekmadienio tvarka: 10.00 val. lenkų kalba, 12.00 val. lietuvių kalba.

8. Velykų Sekmadienį prasideda Gailestingumo Savaitė, kviečiame melstis už gyvus savo artimuosius. Šv. Mišias galima užsakyti el. paštu, per mūsų parapijos Facebook paskyrą, arba įdedant voką su užrašytais artimųjų vardais už kuriuos pageidaujate melstis į specialiai tam tikslui skirtą bažnyčioje esančią dėžutę.

9. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.

10. Primename, kad visuomet išlieka galimybė jums rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigu telefonu ar susisiekti el. paštu. Bažnyčia yra atidaryta asmeniniai maldai nuo 12.00 iki 15.00 val. Pagal galimybes dėl išpažinties ar pokalbio kviečiame pirmiausiai susitarti telefonu, kad galėtume Jums užtikrinti kiek įmanoma saugias susitikimo sąlygas.

11. Šv. Mišių intencijas galima užsakyti telefonu, elektroniniu paštu adresu: pabradesparapija@gmail.com arba bažnyčioje įdėti į aukų dėžutę. Prašome ant lapelių aiškiai užrašyti savo intenciją (už gyvus ar už mirusius) ir nurodyti datą kada pageidaujate, kad būtų paaukotos šv. Mišios. Už šv. Mišias galima paaukoti darant pavedimą į parapijos sąskaitą: Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimos Karalienės parapija a/s LT547300010139827300 AB Swedbank bankas. Jei aukojama internetu grafoje «Mokėjimo paskirtis» nurodykite aukos paskirtį, pvz.: «Sekmadienio rinkliava» arba «Mišioms kovo 27 už a.a. Praną (9 m.), Adelę (6 m.), Dievo palaimos, sveikatos Petraičių šeimai.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na kościół w tym trudnym dla nas wszystkich czasie kwarantanny, za intencje Mszy św., za waszą serdeczną troskę o nas.

2. Dziękujemy dla zakładu Intersurgical za współpracę oraz za wszelkie wsparcie dla naszej parafii.

3. W czasie kwarantanny, gdy w kościołach nie odbywają się nabożeństwa z udziałem wiernych, Msze św. w naszym kościele są sprawowane w zwykłej porze i transmitowane na Facebook naszej parafii oraz na stronie internetowej: duchoweporady.pl

4. Cieszymy się, że aktywnie bierzecie udział w transmitowanych przez nas nabożeństwach, jak również i z tego, że nie opuszczacie kościół i gdy tylko to jest możliwe przychodzicie na modlitwę by trwać w obecności Pana.

5. 12 kwietnia Msza św. Wielkanocna w języku polskim będzie sprawowana o godz. 7.00.

6. Modlitwę błogosławieństwa pokarmów stołu wielkanocnego można znaleźć na stronie internetowej naszej parafii, na Facebook oraz na stronie archidiecezji wileńskiej: vilnensis.lt.

7. 13 kwietnia w drugi dzień świąt Msze św. będą transmitowane w porządku niedzielnym: o godz. 10.00 po polsku, o godz. 12.00 po litewsku.

8. W niedzielę Wielkanocną rozpoczyna się tydzień Miłosierdzia. Zapraszamy do modlitwy za bliskie nam osoby żyjące. Msze św. można zamawiać przez pocztę elektroniczną, przez Facebook parafialny lub składając kopertę z napisanymi imionami osób, za które chcemy się modlić do umieszczonej w kościele skrzynki.

9. Każdego wieczoru o godz. 20.00 biją dzwony naszych kościołów i w ten sposób zapraszają wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa za chorych, pielęgniarki, lekarzy oraz wszystkich, dla kogo ten czasz jest szczególnie ciężki.

10. Przypominamy, że zawsze jest możliwość kontaktu z księżmi telefonicznie lub mailowo. Kościół jest otwarty na indywidualną modlitwę od 12.00 do 15.00. W miarę możliwości w sprawie spowiedzi lub rozmowy prosimy najpierw o kontakt telefoniczny, byśmy mogli zapewnić Wam jak najbezpieczniejsze warunki spotkania.

11. Intencje Mszy Świętych można zamawiać telefonicznie i mailowo na adres: pabradesparapija@gmail.com lub złożyć je w kościele do specjalnie ustawionego pudełka. Prosimy o zapisanie na kartce intencji z podaną datą, w której chcecie by Msza Święta była odprawiona. Jest możliwość złożenia ofiary pieniężnej na konto: Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimos Karalienės parapija, AB SWEDBANK, nr. konta LT547300010139827300. Składając ofiarę przez Internet w tytule przelewu należy wskazać na co ta ofiara jest przeznaczona np.: Taca niedzielna lub Msza św. 30 marca za śp. Jana 1r.; O Boże błogosławieństwo dla Janiny, rodz. Kowalskich.