Pelenų trečiadienis

Gavėnios pradžia. Pelenų trečiadienis. Mišios mūsų bažnyčioje 10 val. PL kalba, o 17.30 val. - LT.