PASAULINĖ MALDOS PRIEŠ PREKYBĄ ŽMONĖMIS DIENA

VASARIO 8-OJI - PASAULINĖ MALDOS PRIEŠ PREKYBĄ ŽMONĖMIS DIENA

Meldžiamės už visus žmones, kurie tapo prekybos
žmonėmis aukomis, tegul Viešpats ir geros valios
žmonės būna jų gydanti paguoda.
Meldžiamės, kad visi asmenys, nukentėję nuo
prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos ir smurto
sulauktų dosnios pagalbos.
Meldžiamės, kad Bažnyčios bendruomenė ir visa
visuomenė aktyviau prisidėtų prie kovojančių su prekyba žmonėmis.

Meldžiamės už visų organizacijų darbuotojus ir
savanorius, kurie darbuojasi kovodami su prekybos
žmonėmis-šiuolaikinės vergovės reiškiniu.
Meldžiamės, kad Viešpats atverstų prekeivių,
smurtautojų širdis ir suteikų vilties atgauti laisvę tiems, kurie kenčia.

www.santamartaqroup.lt

TU IRGI GALI NUKĖNTĖTI NUO PREKYBOS ŽMONÈMIS
Jei nepažįstamas, seniai matytas pažįstamas, draugas ar giminaitis staiga tampa „geradariu”: siūlo gerai apmokamą darbą, greitą uždarbį, viskuo pasirūpinti, už viską sumokėti, o atiduoti galėsi - kai galėsi uždirbti;
vengia pasakoti apie save, tačiau giriasi geru uždarbiu, puikuojasi brangiais daiktais;
vengia pateikti išsamią informaciją apie siūlomą darbą, darbdavį, darbo vietą, darbo sąlygas, apmokėjimą už darbą ir kitą tau svarbią informaciją:
siekia tave kontroliuoti, paimti asmens dokumentus, mobilųjį telefoną, persekioja, o atsisakius - pradeda grasinti.
PRIIMK BEI PASIŪLYK PAGALBĄ. PASITARK.
Policijos pasitikėjimo tel. +370 5 272 5372 Bendrasis pagalbos tel.112


Socialinė/psichologinė/dvasinė/teisinė pagalba:

VŠĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI) - tel. +370 679 61617 arba info@anti-trafficking.It

„Pagalbos patyrusiems smurtą programa“ (Vilniaus arkivyskupijos Caritas) tel. + 370 69990866 arba nebuk.auka@Vilnius.caritas.It
Daugiau informacijos: https://vrm.lrv.It/It/veiklos-sritys/kova-su-preky...