Kvieičiame savanoriauti

Renkame savanorius parapijos bažnyčios 10 - mečio jubiliejaus, šv. Jono Pauliaus II relikvijos intronizacijos ir atlaidų organizavimui Pabradės bažnyčioje. Dėl informacijos kreiptis į parapijos vikarą kun. Daniel Narkun arba bažnyčios raštinę.