Kviečiame ruoštis Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentams

Kviečiame ruoštis Eucharistijos ir Susitaikinimo skaramentams nuo 3 klasės ir vyresnius.

Pirmas susitikimas su norinčiais ruoštis Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentams vyks spalio 4 d. po 9.30 val. Šv. Mišių.

Norintieji ruoštis šiems sakramentams kviečiami užsirašyti parapijos raštinėje.