KRISTAUS KRIKŠTO ŠVENTĖ / ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas Paupio, Keisūnų, Pašto, Mickevičiaus, Upės, Svajonių, Žeimenos, Karių, Molėtų, Padubingės, Vilniaus, Bajorėlių, Meškerinės gatvių gyventojams. Dėkojame p. Teresei Kierul, p. Halinai Rynkievič, p. Reginai Volskienei, p. Teresei Kumišča, p. Robertui Vonsovič, p. Jonui Tumalavičiui už pagalbą ruošiant sielovadinį apsilankymą.

2. Pradedant nuo šios savaitės antradieniais ir ketvirtadieniais šv. Mišios bus aukojamos ryte 8.30 val. Bažnyčia atidaroma 7.45 val. Vakare šiomis dienomis šv. Mišių nebus, išskyrus pirmuosius mėnesio antradienius ir ketvirtadienius arba šventes bei iškilmes. Pirmaisiais mėnesio antradieniais ir ketvirtadieniais šv. Mišios bus aukojamos vakare įprastiniu laiku – 17.30 val.

3. Šią savaitę, pirmadienį, sausio 13 d. nuo 14 val. lankysime Partizanų, Gėlių, Sodų, Kovo ir Vasaros (pas ką nebuvome) gatvių gyventojus;

4. Antradienį, sausio 14 d. nuo 14 val. – Tyliosios, Tyliosios skg., Statybininkų, Pakalnės, Taikos, Smėlio gatvių gyventojus,

5. Trečiadienį, sausio 15 d. nuo 15 val. – Malūno, Perėjimo gatvių gyventojus,

6. Ketvirtadienį, sausio 16 d. nuo 14 val. – Arnionių gatvės (išskyrus daugiabučius), Fabriko skg. gyventojus,

7. Penktadienį, sausio 17 d. nuo 18 val. – Arnionių (daugiabučių), Gamyklos gatvės nuosavų namų gyventojus,

8. Šeštadienį, sausio 18 d. nuo 11 val. – Gamyklos (daugiabučių) gatvės gyventojus,

9. Sausio 20 d., kitą pirmadienį nuo 15.00 val. Architektų gatvės gyventojus,

10. Sausio 21 d. kitą antradienį nuo 10.00 val. Vasarvietės, Stoties, Klevų gatvių gyventojus.

11. Kviečiame skirti 2% pajamų mokesčio už 2019 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas ir rekvizitus galima rasti prie išėjimo iš bažnyčios.

12. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti sausio mėnesio žurnalo Artuma numerį.


1. Serdecznie dziękujemy za gościnność oraz ofiary dla mieszkańców ulic Paupio, Keisūnų, Pašto, Mickevičiaus, Upės, Svajonių, Žeimenos, Karių, Molėtų, Padubingės, Vilniaus, Bajorėlių, Meškerinės. Dziękujemy dla p. Teresy Kierul, p. Haliny Rynkiewicz, p. Reginy Wolskiene, p. Teresy Kumiszcza, p. Roberta Wąsowicza, p. Jonasa Tumalawiczusa za pomoc w organizowaniu kolędy.

2. Od przyszłego tygodnia poczynając we wtorki i czwartki Msze św. będą sprawowane rano o godz. 8.30, kościół będzie otwierany o godz. 7.45. Wieczorami w te dni Mszy św. nie będzie, oprócz pierwszych wtorków i czwartków miesiąca lub dni świątecznych. W pierwsze wtorki i czwartki miesiąca Msze św. będą sprawowane wieczorami o porze zwykłej o godz. 17.30.

3. 13 stycznia, w poniedziałek od godz. 14.00 z wizytą duszpasterską odwiedzimy mieszkańców ulic: Partizanų, Gėlių, Sodų, Kovo oraz ulicy Vasaros, w tym domach gdzie nie byliśmy;

4. 14 stycznia, we wtorek od godz. 14.00 – mieszkańców ulic Tylioji, Tyliosios skg., Statybininkų, Pakalnės, Taikos, Smėlio,

5. 15 stycznia, w środę od godz. 15.00 – mieszkańców ulic – Malūno, Perėjimo,

6. 16 stycznia, w czwartek od godz. 14.00 – mieszkańców ulic Arnionių (oprócz bloków wielokwaterowych), Fabriko skg. (переулок),

7. 17 stycznia, w piątek od godz. 18.00 – mieszkańców ulicy Arnionių (bloki wielomieszkaniowe) oraz domy prywatne ulicy Gamyklos,

8. 18 stycznia, w sobotę od godz. 11.00 – mieszkańców domów wielomieszkaniowych ulicy Gamyklos,

9. 20 stycznia, za tydzień w poniedziałek od godz. 15.00 – ulicy Architektų,

10. 21 stycznia, we wtorek od godz. 10.00 – ulic Vasarvietės, Stoties, Klevų.

11. Prosimy o przekazanie 2% podatku dochodowego za rok 2019 na rzecz naszej parafii. Formularze oraz wzór wypełnienia można znaleźć przy wyjściu z kościoła.