KRISTAUS KARALIAUS IŠKILMĖ / UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymo išlaidoms padengti.

2. Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis už gydytojus, slaugytojus, ligonius. Nuo lapkričio mėnesio adoracija vyks vis kitoje Vilniaus arkivyskupijos bažnyčioje. Mūsų bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija vyks lapkričio 26 d., ketvirtadienį nuo 9.00 iki 12.00 val. Adoracija prasidės po rytinių 8.30 val. šv. Mišių.

3. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti gruodžio mėnesio Magnificat bei naują Artumos žurnalą.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na ogrzewanie kościoła.

2. W diecezjach Litwy trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. W listopadzie codziennie będzie się odbywała w coraz innym kościele naszej archidiecezji. W tym roku jesteśmy wezwani do modlitwy za lekarzy, pielęgniarki, osoby chore. Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele będzie w czwartek, 26 listopada od godz. 9.00 do godz. 12.00. Adoracja rozpocznie się po Mszy św. porannej o godz. 8.30.