KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS / NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ (PALMOWA)

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų rūpestį, aukas, šv. Mišių intencijas šiuo mums visiems sunkiu karantino metu.

2. Kol bažnyčiose nevyksta viešos pamaldos, šv. Mišios yra transliuojamos parapijos Facebook paskyroje.

3. Primename, kad visuomet išlieka galimybė jums rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigu telefonu ar susisiekti el. paštu. Bažnyčia yra atidaryta asmeniniai maldai nuo 12.00 iki 15.00 val. Tomis valandomis galima atlikti išpažintį arba pasikalbėti su kunigu. Pagal galimybes dėl išpažinties ar pokalbio kviečiame pirmiausiai susitarti telefonu, kad galėtume Jums užtikrinti kiek įmanoma saugias susitikimo sąlygas.

4. Šv. Mišių intencijas galima užsakyti telefonu, el. paštu adresu: pabradesparapija@gmail.com arba įdėti į specialią bažnyčioje patalpintą dėžutę. Prašome ant lapelių aiškiai užrašyti savo intenciją (už gyvus ar už mirusius) ir nurodyti datą kada pageidaujate, kad būtų paaukotos šv. Mišios. Yra galimybė paaukoti už šv. Mišias darant pavedimą į parapijos sąskaitą: Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimos Karalienės parapija a/s LT547300010139827300 AB Swedbank bankas. Jei aukojama internetu grafoje «Mokėjimo paskirtis» nurodykite aukos paskirtį, pvz., «Sekmadienio rinkliava» arba «Mišioms kovo 27 už a.a. Praną (9 m.), Adelę (6 m.), D. p. sv. Petraičių gim.

5. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.

6. Balandžio 6 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių 17.30 val. kalbame gailestingumo vainikėlį

7. Balandžio 7 d., pirmąjį mėnesio antradienį šv. Mišios yra aukojamos vakare 17.30 val. Po šv. Mišių giedame Visų Šventųjų litaniją.

8. Balandžio 9 d., Didįjį Ketvirtadienį Viešpaties Vakarienės šv. Mišias transliuosime 17.30 val. Po šv. Mišių bažnyčia liks atidaryta Švč. Sakramento adoracijai iki vidurnakčio.

9. Balandžio 10 d. Didįjį Penktadienį kviečiame į Kryžiaus Kelio pamaldų transliaciją 16.30 val. Viešpaties Kančios pamaldas transliuosime 17.30 val. Po pamaldų bažnyčia liks atidaryta Kryžiaus adoracijai iki vidurnakčio.

10. Balandžio 11 d. Didįjį Šeštadienį Velykų Išvakarių liturgijos transliacijos pradžia 19.00 val.

11. Balandžio 12 d. Velykų šv. Mišių transliacija lietuvių kalba pradėsime 8.30 val.

12. Balandžio 13 d. Antrąją Velykų dieną šv. Mišios bus transliuojamos sekmadienio tvarka: 10.00 val. lenkų kalba, 12.00 val. lietuvių kalba.

13. Velykų Sekmadienį prasideda Gailestingumo Savaitė, kviečiame melstis už gyvus savo artimuosius. Šv. Mišias galima užsakyti el. paštu, per mūsų parapijos Facebook paskyrą, arba įdedant voką su užrašytais artimųjų vardais už kuriuos pageidaujate melstis į specialių bažnyčioje esančią dėžutę.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za waszą troskę o kościół, w szczególności o księży, za wszystkie złożone ofiary w tym trudnym dla nas wszystkich czasie kwarantanny.

2. W czasie, gdy w kościołach nie odbywają się nabożeństwa z udziałem wiernych, Msze św. są transmitowane na Facebook naszej parafii oraz na stronie internetowej: duchoweporady.pl

3. Intencje Mszy Świętych można zamawiać telefonicznie i mailowo na adres: pabradesparapija@gmail.com lub złożyć je w kościele do specjalnie ustawionego pudełka. Prosimy o zapisanie na kartce intencji z podaną datą, w której chcecie by Msza Święta była odprawiona. Jest możliwość złożenia ofiary pieniężnej na konto: Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimos Karalienės parapija, AB SWEDBANK, nr. konta LT547300010139827300. Składając ofiarę przez Internet w tytule przelewu należy wskazać na co ta ofiara jest przeznaczona: np. Taca niedzielna lub Msza św. 30 marca za ś.p. Jana 1r.; O Boże Błogosław. dla Janiny, rodz. Kowalskich.

4. Napominamy, że zawsze jest możliwość kontaktu z księżmi telefonicznie lub mailowo. Kościół jest otwarty na indywidualną modlitwę od 12.00 do 15.00. W tym czasie też można odbyć spowiedź lub porozmawiać z kapłanami. W miarę możliwości w sprawie spowiedzi lub rozmowy prosimy najpierw o kontakt telefoniczny, byśmy mogli zapewnić Wam jak najbezpieczniejsze warunki spotkania.

5. Każdego wieczoru o godz. 20.00 biją dzwony naszych kościołów i w ten sposób zapraszają wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa za chorych, pielęgniarki, lekarzy oraz wszystkich, dla kogo ten czasz jest szczególnie ciężki.

6. 6 kwietnia, w pierwszy poniedziałek miesiąca Msza św. będzie transmitowana wieczorem o godz. 17.30. Po Mszy św. odmawiamy koronkę Miłosierdzia Bożego.

7. 7 kwietnia, w pierwszy wtorek miesiąca Msza św. jest transmitowana wieczorem o godz. 17.30, po Mszy św. śpiewamy litanię do Wszystkich Świętych.

8. 9 kwietnia w Wielki Czwartek Mszę św. Wieczerzy Pańskiej będziemy transmitować o godz. 17.30. Po Mszy św. będzie możliwość prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu do północy.

9. 10 kwietnia w Wielki Piątek zapraszamy na transmisję Drogi Krzyżowej o godz. 16.30. oraz Nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 17.30. Po Nabożeństwie będzie możliwość osobistej adoracji Krzyża do północy.

10. 11 kwietnia w Wielką Sobotę liturgia Wigilii Paschalnej będzie transmitowana o godz. 19.00.

11. 12 kwietnia Msza św. Wielkanocna w języku polskim o godz. 7.00.

12. 13 kwietnia w drugi dzień świąt Msze św. będą transmitowane w porządku niedzielnym: o godz. 10.00 po polsku, o godz. 12.00 po litewsku.

13. W niedzielą Wielkanocną rozpoczyna się tydzień Miłosierdzia. Zapraszamy do modlitwy za bliskie nam osoby żyjące. Msze św. można zamawiać przez pocztę elektroniczną, przez Facebook parafialny lub składając kopertę z napisanymi imionami osób, za które chcemy się modlić do umieszczonej w kościele skrzynki.