Kalėdų laiko pamaldos


Gruodžio 24 d. – sekmadienis – Kalėdų nakties Šv. Mišios

19:00 – Piemenėlių Šv. Mišios. Melsimės už vaikus, PL, (Karkažiškių rek.)
19:00 - Piemenėlių Šv. Mišios. Melsimės už jaunimą, PL, (Pavoverės baž.)
21:00 - Piemenėlių Šv. Mišios. Melsimės už visą parapiją, PL/LT, (Pabradės baž.)

Gruodžio 25 d. – pirmadienis – Jėzaus Kristaus Gimimas

Sekmadienio tvarka

Gruodžio 26 d. – antradienis – II-oji Kalėdų diena

17.30 Šv. Mišios, PL, (Pabradės bažnyčioje) – šv. Steponas, pirmasis kankinys

Gruodžio 27 d. – trečiadienis – III-oji Kalėdų diena

17.30 Šv. Mišios, LT, (Pabradės koplyčioje) – šv. Jonas, Apaštalas, Evangelistas; šventinsime vyną
Gruodžio 28 d. – ketvirtadienis – IV-oji Kalėdų diena
17.30 Šv. Mišios, PL, (Pabradės koplyčioje) – šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai; laiminsime vaikus

Gruodžio 31 d. – sekmadienis

Sekmadienio tvarka

2018 m. sausio 1 d. - pirmadienis – Švč. Mergelė Marija – Dievo Gimdytoja, Pasaulinė Taikos Diena, Naujieji Metai

10:00 Šv. Mišios, PL, (Pavoverės bažnyčioje)
10:00 Šv. Mišios, PL, (Karkažiškių rektorate)
12:00 Šv. Mišios, LT, (Pabradės bažnyčioje)
17:30 Šv. Mišios, PL, (Pabradės bažnyčioje)