KALĖDOS / BOŻE NARODZENIE

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gruodžio 25 d. pirmąją Kalėdų Dieną šv. Mišias aukosime sekmadienio tvarka.

2. Gruodžio 26 d., antradienį švenčiame šv. Stepono, pirmojo kankinio šventę. Šv. Mišias Pabradės bažnyčioje aukosime sekmadienio tvarka.

3. Gruodžio 27 d., trečiadienį švenčiame šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventę. Šv. Mišios 17:30 val., laiminame vyną.

4. Gruodžio 28 d., ketvirtadienį švenčiame Nekaltųjų Vaikelių, kankinių šventę. Šv. Mišios 8:30 val.

5. Gruodžio 29 d., penktadienį mūsų parapijos bendruomenė jungiasi į Lietuvos vyskupijose vykstančią nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją už taiką, už pašaukimus į šeimą, pašvęstąjį gyvenimą ir kunigystę. Mūsų bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija prasidės 8:00 val. ryte ir pasibaigs 20:00 val. Maloniai kviečiame įsijungti į adoraciją mūsų parapijos maldos grupes: Gyvojo rožinio, Gailestingumo būrių ir kt.

6. Gruodžio 30 d., šeštadienį tęsiame kalėdojimą. Lankysime Bajorėlių ir Meškerinės gatvių gyventojus.

7. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas kalėdojimo metu Strazdų, Prienų, Pušų, Magūnų, Karkažiškių, Bažnyčios, Miškininkų gatvių gyventojams.

8. Ypatingai dėkojame p. Zofijai Korolkovai, Marijai Lavrinovič už pagalbą organizuojant šį sielovadinį apsilankymą. Nuoširdžiai dėkojame p. Marijai Kiežun už vaišes kalėdojimo metu.

9. Dėkojame už visas aukas mūsų bažnyčios išlaikymui ir šildymo išlaidoms.

+++

1. 25 grudnia, w pierwszy Dzień Bożego Narodzenia porządek Mszy św. taki jak w niedzielę.

2. 26 grudnia, we wtorek obchodzimy święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. w kościele w Podbrodziu sprawujemy w porządku niedzielnym.

3. 27 grudnia, w środę obchodzimy święto św. Jana, apostoła i ewangelisty. Msza św. o godz. 17:30, błogosławimy wino.

4. 28 grudnia, w czwartek obchodzimy święto Świętych Młodzianków, męczenników. Msza św. godz. 8:30.

5. 29 grudnia, w piątek nasza wspólnota parafialna łączy się w trwającą w diecezjach litewskich adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju, powołań do życia rodzinnego, do stanu duchownego i kapłaństwa. W naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu będzie trwała od godz. 8:00 rano do godz. 20:00. Serdecznie zapraszamy do udziału w adoracji grupy modlitewne naszej parafii: Koła Miłosierdzia, Żywy Różaniec i inne.

6. 30 grudnia, w sobotę kontynuujemy odwiedziny duszpasterskie naszej parafii. Kolęda odbędzie się na ulicach Bajorėlių i Meškerinės.

7. Dziękujemy za przyjęcie kolędowe oraz za wszystkie złożone ofiary mieszkańcom ulic Strazdų, Prienų, Pušų, Magūnų, Karkažiškių, Bažnyčios, Miškininkų.

8. Szczególne Bóg zapłać dla p. Zofii Korolkowej, p. Marii Ławrynowicz za pomoc w organizowaniu tej kolędy. Serdecznie dziękujemy za poczęstunek dla p. Marii Kieżun.9. W gablocie z prasą jest kolejny numer mszalika Oremus na styczeń.

9. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie i ogrzewanie kościoła