IV VELYKŲ SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Šv. Mišias mūsų parapijos Facebook paskyroje transliuojame tik sekmadieniais.

2. Balandžio 29 d., ketvirtadienį švenčiame šv. Kotrynos Sienietės, mergelės, Bažnyčios mokytojos, Europos globėjos šventę. Šv. Mišios 8.30 val.

3. Šeštadienį prasideda gegužės mėnuo. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje nuo pirmadienio iki šeštadienio vyks po šv. Mišių. Sekmadieniais – 15 min. prieš šv. Mišias. Kiekvieną gegužės mėnesio šeštadienį 9.20 val. bus giedamos Marijos valandos.

4. Kitą sekmadienį, gegužės 2 d. švenčiame Motinos dieną. Šv. Mišias aukojame už gyvas mamas.

5. Gegužės 3 d., pirmadienį šv. Mišiose 17.30 val. meldžiamės už mirusias mamas.

6. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Bažnyčioje spaudos stende galima rasti naują Artumos žurnalo numerį.

7. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.

8. Kviečiame skirti 1,2% pajamų mokesčio už 2020 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas su įrašytais mūsų parapijos rekvizitais galima paimti raštinėje arba rasti prie išėjimo iš bažnyčios.

+++

1. Msze św. na Facebooku naszej parafii są transmitowane tylko w niedzielę.

2. 29 kwietnia, w czwartek obchodzimy święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy, doktor Kościoła, patronki Europy. Msza św. o godz. 8.30.

3. W sobotę rozpoczyna się miesiąc maj. Nabożeństwa majowe w naszym kościele od poniedziałku do soboty będą sprawowane po Mszy św. W niedziele – 15 min. przed Mszą św. W każdą sobotę maja o godz. 9.20 śpiewamy godzinki Najświętszej Maryi Panny.

4. W następną niedzielę, 2 maja obchodzimy dzień Matki. Sprawujemy Mszę św. za żyjące mamy.

5. W poniedziałek, 3 maja we Mszy św. o godz. 17.30 modlimy się za zmarłe mamy.

6. Każdego wieczoru o godz. 20.00 biją dzwony naszych kościołów i w ten sposób zapraszają wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa za chorych, pielęgniarki, lekarzy oraz wszystkich, dla kogo ten czasz jest szczególnie ciężki.

7. Prosimy o przekazanie 1,2% podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz naszej parafii. Formularze z wpisanymi rekwizytami naszej parafii można odebrać w kancelarii lub znaleźć przy wyjściu z kościoła.