IV EILINIS SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Sausio 31 d., trečiadienį minime šv. Joną Bosko, kunigą. Šv. Mišios 17.30 val. Po šv. Mišių kviečiame į parapijos salę į biblinio serialo Išrinktieji pirmos serijos peržiūrą.

2. Vasario 1 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį šv. Mišios 8.30 val. Po šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir padėkos už Eucharistijos Dovaną malda.

3. Vasario 2 d., penktadienį švenčiame Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventę. Šv. Mišios lenkų kalba 8.30 val., lietuvių kalba 17.30 val. Pirmąjį mėnesio penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val.

4. Vasario 3 d., šeštadienį minime šv. Blažiejų, vyskupą ir kankinį. Šv. Mišios 10.00 val. Laiminame gerklę.

5. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas kalėdojimo metu Architektų ir Didlaukio gatvių gyventojams, taip pat Karkažiškių, Burbliškių, Algirdėnų kaimų gyventojams.

6. Ypatingai dėkojame p. Česlovui Šerėjui, p. Zofijai Chatkievič už pagalbą organizuojant šį sielovadinį apsilankymą. Nuoširdžiai dėkojame Česlovui Šerėjui, Zofijai Chatkievič, Marekui Losinskiui, Janinai Vonsovič ir Anai Verik už vaišes kalėdojimo metu.

7. Šią savaitę kalėdojimas vyks šeštadienį Kločiunų, Maleikėnų, Cegelnės, Zatiškių, Raubiškių, Dalininkų, Adriukėnų, Pailgės, Družilių, Veblių kaimuose.

8. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra vasario mėn. Magnificat mišiolėliai ir sausio mėn. Artumos žurnalai.

9. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas bažnyčios ir parapijos namų šildymo išlaidoms padengti.

+++

1. 31 stycznia, w środę obchodzimy wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana. Msza św. o godz. 17.30. Po Mszy św. zapraszamy na wspólne obejrzenie pierwszego odcinku biblijnego serialu Wybrani.

2. 1 lutego, w pierwszy czwartek miesiąca Msza św. o godz. 8.30. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa dziękczynna za Dar Eucharystii.

3. 2 lutego, w piątek obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Msza św. w języku polskim o godz. 8.30, po litewsku o godz. 17.30. W pierwszy piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

4. 3 lutego, w sobotę obchodzimy wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika. Msza św. o godz. 10.00. Błogosławimy gardło.

5. Serdecznie dziękujemy za gościnność i przyjęcie podczas kolędy oraz za wszystkie złożone ofiary mieszkańcom ulic Architektų i Didlaukio oraz Korkożyszek, Burbliszek i Olgierdanów.

6. Szczególne Bóg zapłać dla p. Czesława Šerėjusa, p. Zofii Chatkiewicz za pomoc w organizowaniu tej kolędy. Serdecznie dziękujemy za poczęstunek dla p. Czesława Šerėjusa, p. Zofii Chatkiewicz, p. Marka Łosińskiego, p. Janiny Wąsowicz i p. Anny Werik.

7. W tym tygodniu kolęda odbędzie się w sobotę we wsiach Kłaczuny, Zaciszki, Malejkiańcy, Andrukiańcy, Dolniki, Cegielnia, Drużyle, Weble, Pailge, Raubiszki.

8. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie i ogrzewanie kościoła.