IV EILINIS SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Sausio 30 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

2. Sausio 31 d., antradienį minime šv. Joną Bosko, kunigą. Šv. Mišios 8.30 val.

3. Vasario 1 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišios 17.30 val. už mūsų parapijos geradarius.

4. Vasario 2 d., ketvirtadienį švenčiame Kristaus Paaukojimo šventę (Grabnyčias) laiminame žvakes. Šv. Mišios 8.30 val. lenkų kalba, 17.30 val. – lietuvių kalba.

5. Vasario 3 d., penktadienį minime šv. Blažiejų, vyskupą ir kankinį. Teikiame palaiminimą šv. Blažiejaus žvakėmis. Šv. Mišios 17.30 val. Pirmąjį mėnesio penktadienį kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją nuo 15.00 val.

6. Vasario 4 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį 9.20 val. giedame Švč. M. Marijos valandas, o po 10.00 val. šv. Mišių kalbame Švč. M. Marijos litaniją.

7. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas kalėdojimo metu Pavoverės parapijos gyventojams.

8. Ypatingai dėkojame Apolonijai ir Andrejui Petuchovams, Janui Dziatlovskiui, Juzefui Žeimo už pagalbą organizuojant šį sielovadinį apsilankymą. Dėkojame už vaišes kalėdojimo metu p. Lionginai Vitkevič, p. Romualdai Tiukšo, Liucijai Šimen, p. Zitai Dziatlovskienei, p. Apolonijai Petuchovai.

9. Dėkojame už visas aukas mūsų bažnyčios išlaikymui ir šildymo išlaidoms.

+++

1. 30 stycznia, w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego. Spotkanie odbędzie się w języku litewskim w sali parafialnej.

2. 31 stycznia, we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana. Msza św. o godz. 8.30.

3. 1 lutego, w pierwszą środę miesiąca Mszę św. o godz. 17.30 sprawujemy za dobroczyńców naszej parafii.

4. 2 lutego, w czwartek obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Msza św. o godz. 8.30 w języku polskim, o godz. 17.30 w języku litewskim.

5. 3 lutego, w piątek obchodzimy wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika. Udzielamy błogosławieństwa świecami św. Błażeja. Msza św. o godz. 17.30. W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

6. 4 lutego, w sobotę w pierwszą sobotę miesiąca śpiewamy godzinki Najświętszej Maryi Panny o godz. 9.20. Po Msza św. o godz. 10.00 odmawiamy litanię Loretańską.

7. Dziękujemy za przyjęcie kolędowe oraz za wszystkie złożone ofiary dla mieszkańców parafii Powiewiórskiej.

8. Szczególne Bóg zapłać dla państwa Apolonii i Andrzeja Petuchowych, p. Jana Dziatłowskiego, p. Józefa Żeimo za pomoc w organizowaniu tej kolędy. Dziękujemy za poczęstunek dla p. Longiny Witkiewicz, p. Romualdy Tiukszo, p. Łucji Szymen, p. Zyty Dziatłowskiene, p. Apolonii Petuchowej.

9. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na ogrzewanie kościoła.