IV ADVENTO SEKMADIENIS / IV NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Gruodžio 23 d. pirmadienį 17.30 val. švęsime Adventines sutaikinimo pamaldas, bus galimybė atlikti išpažintį.

2. Gruodžio 24 d. antradienį Piemenėlių šv. Mišios lietuvių kalba bus aukojamos 21.30 val.

3. Gruodžio 25, pirmąją Kalėdų dieną šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka. Lietuvių kalba – 12.00 val.

4. Gruodžio 26 d. antrąją Kalėdų dieną šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka.

5. Gruodžio 27 d., penktadienį švenčiame šv. Jono apaštalo ir evangelisto šventę, šventiname vyną. Šv. Mišios 17.30 val.

6. Po Kalėdų pradėsime kalėdojimą. Gruodžio 27 d. nuo 14 val. lankysime Įkalnės, Žaliosios, Lauko, Darbininkų gatvių gyventojus.

7. Gruodžio 28 d., šeštadienį nuo 11 val. – Bažnyčios, Švenčionių, Mokyklos, Gaspariškių, Vasaros (atkarpa tarp Mokyklos ir Gasparišikių), gatvių gyventojus.

8. Artėjančių švenčių progą siūlome padaryti vaikams kalėdinę dovaną – kunigo jėzuito Antano Saulaičio parašytą knygelę Kaip pradėti tikėti? kurioje autorius atsako vaikams prieinama kalba į jiems rūpimus tikėjimo klausimus. Kunigo atsakymai gali sudominti taip pat ir suaugusius.

9. Dėkojame už aukas mūsų bažnyčios išlaikymui: Dievo Motinos Marijos altorėlio įrengimui bei šildymo išlaidoms.

10. Kviečiame skaityti katalikišką spaudą. Prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti sausio mėnesio Magnificat ir naujus žurnalų Kelionė bei Artuma numerius.


1. 23 grudnia, w poniedziałek o godz. 17.30 będziemy sprawowali adwentowe nabożeństwo pokutne, będzie możliwość spowiedzi.

2. 24 grudnia, we wtorek Pasterka w języku polskim będzie sprawowana o godz. 20.00.

3. 25 grudnia, w Uroczystość Bożego Narodzenia porządek Mszy św. niedzielny.

4. 26 grudnia, w drugi Dzień świąt Msze św. będą sprawowane tak jak w niedziele.

5. 27 grudnia, w piątek obchodzimy święto św. Jona apostoła i ewangelisty, błogosławimy wino. Msza św. o godz. 17.30.

6. Po świętach Bożego Narodzenia rozpoczynamy kolędowanie. 27 grudnia, w piątek od godz. 14.00 odwiedzimy mieszkańców ulic: Įkalnės, Žalioji, Lauko, Darbininkų;

7. 28 grudnia, w sobotę od godz. 11.00 będziemy kolędować na ulicach: Švenčionių, Mokyklos, Gaspariškių, Bažnyčios, Vasaros (odcinek pomiędzy ulicami Mokyklos i Gasparišikių).

8. Z okazji zbliżających się świąt proponujemy jako prezent dla dzieci książkę księdza jezuity Antanasa Saulaitisa Jak zacząć wierzyć? w której autor w sposób dostępny odpowiada na dziecięce pytania dotyczące wiary. Książka w języku litewskim.

9. Serdecznie dziękujemy za troskę o nasz kościół, za złożone ofiary na budowę ołtarzyka Matki Bożej oraz ogrzewanie kościoła.