III VELYKŲ SEKMADIENIS / III NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Lietuvos vyskupų konferencija atsižvelgus į paskiepytų ir imunitetą virusui įgavusių žmonių skaičiaus didėjimą bei į sprendimus leisti vėl veikti įvairioms įstaigoms, nuo balandžio 18 d. nebetaikomi pamaldų su tikinčiaisiais draudimai tų savivaldybių teritorijose, kuriose šios pamaldos laikinai vyko tikintiesiems fiziškai nedalyvaujant. Bažnyčioje ir toliau siekiame užtikrinti atstumą tarp besimeldžiančiųjų taip, kad vienam žmogui tektų ne mažiau kaip 15 kv. m bažnyčios ploto. Tikintieji privalo dėvėti apsaugines kaukes, dezinfekuoti rankas ir laikytis kitų saugumo reikalavimų.

2. Nuo balandžio 19 d. šv. Mišias mūsų parapijos Facebook paskyroje transliuosime tik sekmadieniais.

3. Balandžio 23 d., penktadienį minime šv. Jurgį, kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Bažnyčioje spaudos stende galima rasti gegužės mėnesio Magnificat.

5. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.

6. Kviečiame skirti 1,2% pajamų mokesčio už 2020 metus mūsų parapijos reikmėms. Pildymo formas su įrašytais mūsų parapijos rekvizitais galima paimti raštinėje arba rasti prie išėjimo iš bažnyčios.

+++

1. Konferencja episkopatu Litwy z uwagi na wzrost liczby osób zaszczepionych i odpornych na wirusa oraz decyzję o wznowieniu działalności różnych placówek, postanowiła od 18 kwietnia odwołać zakaz sprawowania nabożeństw z udziałem wiernych również na terenach tych samorządów, w których Msze Święte czasowo odbywały się bez fizycznej obecności wiernych. Biskupi przypominają, że we wszystkich kościołach nadal należy zachować odległość między wiernymi, aby na jedną osobę przypadało co najmniej 15 metrów kwadratowych powierzchni kościoła. Wierni muszą nadal nosić maski ochronne, dezynfekować ręce i przestrzegać innych wymogów bezpieczeństwa.

2. Od 19 kwietnia Msze św. na Facebooku naszej parafii będą transmitowane tylko w niedzielę.

3. 23 kwietnia, w piątek obchodzimy wspomnienie św. Jerzego, męczennika, drugiego Patrona Litwy. Msza św. o godz. 17.30.

4. W sobotę, 24 kwietnia wspominamy św. Wojciecha, biskupa i męczennika. Msza św. o godz. 10.00.

5. Każdego wieczoru o godz. 20.00 biją dzwony naszych kościołów i w ten sposób zapraszają wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa za chorych, pielęgniarki, lekarzy oraz wszystkich, dla kogo ten czasz jest szczególnie ciężki.

6. Prosimy o przekazanie 1,2% podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz naszej parafii. Formularze z wpisanymi rekwizytami naszej parafii można odebrać w kancelarii lub znaleźć przy wyjściu z kościoła.