III VELYKŲ SEKMADIENIS / III NIEDZIELA WIELKANOCNA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios išlaikymui, už šv. Mišių intencijas šiuo mums visiems nelengvu karantino metu.

2. Švelninant karantiną leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems. Tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų raginame nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus.

3. Šią savaitę mūsų bažnyčia pirmadienį, trečiadienį, penktadienį bus atidaroma 16.00 val.; antradienį, ketvirtadienį 8.00 val.; šeštadienį 9.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos įprastu laiku ir kartu transliuojamos parapijos Facebook paskyroje. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo. Sekmadieniais ir toliau kviečiame jungtis į šv. Mišias nuotoliniu būdu per mūsų parapijos Facebook paskyrą.

4. Šeštadienį, gegužės 2 d. šv. Mišios bus aukojamos Karkažiškės bažnyčioje 18.00 val., Pavoverės – 18.00 val. ir Arnionių koplyčioje – 16.30 val.

5. Valstybinė mokesčių inspekcija šių metų pradžioje pakeitė ne tik prašymų pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams formą, bet ir procentų dydį (vietoj 2% dabar yra 1,2%). Dėl to, maloniai Jūsų prašome užpildyti NAUJAS formas (FR0512, versija 04), kurias galima rasti bažnyčioje spaudos stende. Naujose formose jau yra įrašyti parapijos rekvizitai. Jums reikia tik įrašyti savo asmens duomenis, apačioje pasirašyti ir parašyti savo vardą ir pavardę. Užpildytą formą prašome atnešti į bažnyčią ir palikti raštinėje arba paštu išsiųsti į Mokesčių inspekciją. Atsiprašome už nepatogumus, iš anksto dėkojame už pagalbą ir supratingumą.

6. Šią savaitę pradedame gegužės Švč. M. Marijos mėnesį. Kviečiame melstis Loreto Marijos litanija savo namuose.

7. Penktadienį gegužės 1 d. minime šv. Juozapą darbininką. Šv. Mišios bus aukojamos 17.30 val. Kadangi vyskupai mus ragina nerengti pridėtinių pamaldų, dėl to įprastinės Pirmojo mėnesio penktadienio Švč. Sakramento adoracijos nebus.

8. Kitą sekmadienį švenčiame Motinos dieną. Kviečiame sekmadienį melstis šv. Mišiose už gyvas mamas, o kitą pirmadienį už mirusias.

9. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.

10. Kviečiame skaityti katalikišką spaudą. Prie išėjimo iš bažnyčios spaudos stende galima rasti gegužės mėnesio Magnificat.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na kościół w tym trudnym dla nas wszystkich czasie kwarantanny, za intencje Mszy św., za waszą serdeczną troskę o nas.

2. Łagodząc warunki kwarantanny pozwala się składać ofiarę Mszy Świętej z udziałem wiernych, ale w ograniczonej liczbie. Wierni przychodzą do kościoła z maskami zakrywającymi twarz, zachowując bezpieczną odległość między sobą podczas nabożeństwa. Do czasu osobnych postanowień, pozwala się sprawować Mszę Świętą z udziałem wiernych od poniedziałku do soboty. Szczególnie wzywamy wiernych, którzy należą do grupy ryzyka lub mają objawy choroby, aby nie chodzili do kościołów, chroniąc w ten sposób siebie i innych.

3. W tym tygodniu nasz kościół będzie otwierany w poniedziałek, środę, piątek o godz. 16.00; we wtorek i czwartek o godz. 8.00; w sobotę o godz. 9.00. Msze św. będą sprawowane tak jak zwykle i transmitowane na Facebooku naszej parafii oraz na stronie internetowej: duchoweporady.pl W czasie Mszy św. Komunia Św. będzie udzielana tylko na rękę. Przychodząc do Komunii wierni muszą zachować bezpieczną odległość.

4. W sobotę, 2 maja Msza św. będzie sprawowana też w kościele w Korkożyszkach o godz. 18.00, w Powiewiórce o godz. 18.00 i w kaplicy w Ornianach o godz. 16.30.

5. Na początku tego roku Inspekcja podatkowa nie tylko zmieniła formę prośby o przeprowadzenie części podatku, ale i sam odsetek (zamiast 2% teraz jest 1,2 %). Dlatego uprzejmie prosimy o wypełnienie NOWYCH form (FR0512, versija 04), które można znaleźć w kościele w gablocie z prasą. W nowych formach już są wpisane rekwizyty naszej parafii. Prosimy jedynie o wpisanie swoich danych osobistych, podpisanie na dole oraz wpisanie swego imienia i nazwiska. Wypełnione formy można przynieść do kościoła do kancelarii lub wysłać pocztą do Inspekcji podatkowej. Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wsparcie i opiekę.

6. W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc maj, w sposób szczególny poświęcony Matce Bożej. Zapraszamy do odmawiania litanii Loretańskiej Najświętszej Maryi Panny w swoich domach.

7. 1 maja, w piątek obchodzimy wspomnienie św. Józefa Robotnika. Msza św. będzie sprawowana o godz. 17.30. Biskupi Litwy każą nam nie odprawiać nabożeństw dodatkowych, dlatego adoracji Najświętszego Sakramentu w ten Pierwszy Piątek miesiąca nie będzie.

8. W następną niedzielę obchodzimy Dzień Matki. Zapraszamy do modlitwy na Mszy św. za żyjące matki, a w następny poniedziałek za zmarłe matki.

9. Każdego wieczoru o godz. 20.00 biją dzwony naszych kościołów i w ten sposób zapraszają wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa za chorych, pielęgniarki, lekarzy oraz wszystkich, dla kogo ten czasz jest szczególnie ciężki.