III GAVĖNIOS SEKMADIENIS / III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kovo 4 d., pirmadienį švenčiame šv. Kazimiero, Lietuvos Globėjo iškilmę. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Kovo 6 d., trečiadienį, po 17.30 val. šv. Mišių kviečiame į susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

3. Šią savaitę, kovo 8-10 d.d. mūsų parapijoje vyks Gavėnios rekolekcijos Rekolekcijas ves kun. Raimundas Jurolaitis, Visagino parapijos klebonas. Rekolekcijų programą galima rasti skelbimų lentoje.

4. Gavėnios metu vyksta Pasninko dėžės akcija. Kviečiame aukoti stokojantiems ilgo galiojimo laiko maisto produktus. Pasninko dėžė yra prie pagrindinio įėjimo į bažnyčią.

5. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį už 2023 metus mūsų parapijos reikmėms. Vienintelis galimas būdas pateikti prašymą yra tik elektroninis. Mūsų parapijos rekvizitus galima rasti internetiniame puslapyje www.pabradesparapija.lt arba bažnyčios raštinėje.

6. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra vasario mėn. Artumos bei Kelionės žurnalai.

7. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas bažnyčios ir parapijos namų šildymo išlaidoms padengti.

+++

1. W poniedziałek, 4 marca obchodzimy uroczystość św. Kazimierza, Patrona Litwy. Msza św. o godz. 17.30.

2. 6 marca, w środę po Mszy św. o godz. 17.30 zapraszamy na rozmowę spotkanie z Pismem św.

3. W tym tygodniu 8-10 marca w naszej parafii odbędą się Rekolekcje Wielkopostne w. Rekolekcje poprowadzi ks. Raimundas Jurolaitis, proboszcz parafii Wisagińskiej. Program rekolekcji można znaleźć na tablicy ogłoszeń.

4. W Wielkim Poście nasza parafia bierze udział w akcji Skrzynki wielkopostnej i zbiera produkty długoterminowe dla potrzebujących. Skrzynka na produkty znajduje się przy wyjściu z kościoła.

5. Uprzejmie prosimy o przeznaczenie 1,2 % podatku dochodowego za rok 2023 na potrzeby naszej parafii. Jedyna możliwa forma wniosku jest tylko elektroniczna. Rekwizyty naszej parafii można znaleźć na stronie internetowej www.pabradesparapija.lt lub uzyskać w kancelarii.

6. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie i ogrzewanie kościoła.