III GAVĖNIOS SEKMADIENIS / III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Misias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje. Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams. Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams. Drauge raginame dar daugiau atsidėti privačiai maldai namuose: skaityti šv. Raštą, prisimindami Jėzaus Kančią mintimis eiti Kryžiaus kelią, daugiau laiko skirti bendrai maldai šeimoje. Internetinės komunikacijos būdu šeimos ir pavieniai asmenys gali jungtis į maldos grupes ar švęsti Dievo Žodžio pamaldas. Išnaudokime šį laiką, kuomet negalime būti kartu fiziškai, maldai už sergančius ir kenčiančius – tai padės mums labiau vienytis su Jėzumi Gavėnios kelyje. Viešpats ir šiuo išbandymų metu dovanoja mums ne vieną galimybę Jį atrasti iš naujo. Telydi kiekvieną iš mūsų tikėjimo kupina viltis! Teužtaria mus švč. Mergelė Marija – Ligonių Globėja ir Krikščionių Pagalba!

Šiuo laikotarpiu sekmadieniais 12.30 val. per LRT Plius televiziją ir LRT Klasika radijo programą bus transliuojamos šv. Mišios. Marijos radijas šv. Mišias transliuoja kiekvieną dieną.

2. Iki mokyklos vėl pradės dirbti, nutraukiami visi katechezės užsiėmimai vaikams. Tačiau tai nereiškia, kad pasiruošimas I Komunijai ar Sutvirtinimui nutrūksta. Primygtinai raginame sekti Jūsų katechetų nurodymus, kuriuos gausite nuotoliniu būdu.

3. Nepertraukiamas Šventojo Rašto skaitymas, kuris buvo suplanuotas kovo 22–28 dienomis Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje yra atšaukiamas.

4. Karantino metu kviečiame ir toliau aukoti šv. Mišias už gyvus ir mirusius savo artimuosius. Užsakytas šv. Mišias aukosime uždaroje bažnyčioje sutartu laiku. Tuo pačiu metu šv. Mišios bus transliuojamos YouTube kanalu mūsų parapijos Facebook paskyroje.

5. Šiokiadieniais bažnyčia bus atidaryta nuo 12.00 val. iki 15.00 val. privačiai maldai. Tuo metu bažnyčioje budės kunigas, bus galimybė švęsti sutaikinimo Sakramentą ir priimti šv. Komuniją.

6. Karantino metu sekmadieniais šv. Mišios bus aukojamos uždaroje bažnyčioje įprastu laiku ir transliuojamos per internetą mūsų parapijos Facebook paskyroje.

7. Iškilus būtinam reikalui kviečiame su kunigais susisiekti telefonu arba el. paštu.


1. Największą troską Kościoła jest dobro duchowe wiernych. W takiej samej mierze Kościołowi zależy na bezpieczeństwie oraz zdrowiu wiernych. Dlatego biskupi Litwy uwzględniając decyzję Rządu Litwy ogłosić kwarantannę w całym kraju postanowili, że nie będą się odbywały żadne nabożeństwa publiczne od 16 marca godz. 00.00 do tej pory, kiedy kwarantanna zostanie odwołana. Biskupi jeszcze raz zachęcają wiernych nie chodzić do kościołów, ale uczestniczyć we Mszy św. w telewizji, Internecie lub przez transmisję radiową. Chrońmy siebie i innych, a zwłaszcza osoby starsze! Obserwując Msze św. w telewizji i modląc się w domu, można przyjąć Komunię duchową i jednoczyć się w modlitwie. Pogrzeby, chrzty i inne sakramenty będą udzielane jedynie z udziałem najbliższych członków rodziny. Zachęcamy jeszcze więcej poświęcić czasu na modlitwę w domu: lekturę Pisma św., rozważanie Męki Jezusa Chrystusa i Drogi Krzyżowej, więcej czasu udzielić wspólnej modlitwie w domu. Ten czas, kiedy nie możemy być razem fizycznie ofiarujmy na modlitwę za chorych i cierpiących, a to nam pomoże jeszcze bardziej jednoczyć się z Jezusem w tym czasie Wielkiego Postu. W języku polskim w transmisji Mszy św. można uczestniczyć, wchodząc na kanał YouTube oraz www.archideicezja.lodz.pl Więcej informacji o Mszach i nabożeństwach transmitowanych online znajdziecie na stronie msza-online.net

2. Na okres wstrzymania działalności placówek edukacyjnych przerywane są wszystkie zajęcia z katechezy dla dzieci. Jednak to nie oznacza, że zostaje przerwane przygotowanie do I Komunii lub Bierzmowania. Katecheci będą przesyłali wskazówki dotyczące przygotowania przez Internet lub telefon.

3. Jest odwołane nieprzerwane czytanie całego Pisma Święte, które było planowane na 22-28 marca w Wilnie w kościele Matki Bożej Pocieszenia.

4. W czasie kwarantanny zachęcamy do ofiarowania Mszy św. za swoich bliskich żywych i zmarłych. Zamówione Msze św. będziemy sprawowali przy zamkniętych drzwiach kościoła. W tej samej porze Msza św. będzie transmitowana przez kanał YouTube na Facebooku naszej parafii.

5. W dni powszednie kościół będzie otwarty dla modlitwy prywatnej od godz. 12.00 do godz. 15.00. W tym czasie w kościele będzie dyżurował kapłan oraz będzie możliwość sprawowania sakramentu Pojednania i przyjęcia Komunii św.

6. W czasie kwarantanny Msze św. niedzielne będą sprawowane w zamkniętym kościele o porze zwykłej i transmitowane przez Internet na Facebooku naszej parafii.

7. W razie pilnej potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.