III ADVENTO SEKMADIENIS / III NIEDZIELA ADWENTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios šildymo išlaidoms padengti.

2. Advento metu antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 val. aukojame Rarotų šv. Mišias Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 6.30 val. yra giedamos Marijos valandos.

3. Gruodžio 14 d., pirmadienį minime šv. Kryžiaus Joną, kunigą ir Bažnyčios mokytoją. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Artėjant Dievo Įsikūnijimo iškilmėms kviečiame švęsti Sutaikinimo (Išpažinties) sakramentą pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais nuo 16.00 val.

5. Gruodžio 24 d. Kalėdų Išvakarių šv. Mišios lietuvių kalba bus aukojamos 21.30 val., lenkų kalba 20.00 val.

6. Po šv. Mišių galima įsigyti kalėdaičių, Caritas žvakių „Gerumas mus vienija“ bei 2021 metų kalendorių.

7. Kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios galima rasti sausio mėnesio Magnificat bei naujus žurnalų Artuma ir Kelionė numerius.

+++

1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na ogrzewanie kościoła.

2. W czasie Adwentu we wtorki i czwartki o godz. 7.00 sprawujemy Msze św. Roratnie ku czci Najświętszej Maryi Panny. Przed Mszą św. o godz. 6.30 śpiewamy godzinki Najświętszej Maryi Panny.

3. 14 grudnia, w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła. Msza św. o godz. 17.30.

4. W obliczu zbliżających się uroczystości Wcielenia Pańskiego zapraszamy do sakramentu Pojednania (Spowiedzi) w poniedziałki, środy, piątki od godz. 16.00.

5. 24 grudnia Msza św. Wigilii Bożego Narodzenia w języku polskim o godz. 20.00, po litewsku o godz. 21.30.

6. Po Mszy św. można nabyć opłatki, świece Caritasu „Dobro nas łączy” oraz kalendarze na 2021 rok.