II GAVĖNIOS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Vasario 26 d., pirmadienį šv. Mišios 17.30., po šv. Mišių kviečiame į susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

2. Kovo 1 d., pirmąjį mėnesio penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

3. Kovo 2 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį šv. Mišios 10.00 val., po šv. Mišių kalbame Švč. M. Marijos litaniją.

4. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.30 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas lietuvių ir lenkų kalbomis, kiekvieną šeštadienį 9.20 val. į Kristaus kančios valandų giedojimą, kiekvieną sekmadienį 11.30 į Graudžių verksmų pamaldas.

5. Gavėnios metu vyksta Pasninko dėžės akcija. Kviečiame aukoti stokojantiems ilgo galiojimo laiko maisto produktus. Pasninko dėžė yra prie pagrindinio įėjimo į bažnyčią.

6. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje vyks kovo 8-10 d.d. Rekolekcijas ves kun. Raimundas Jurolaitis, Visagino parapijos klebonas.

7. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį už 2023 metus mūsų parapijos reikmėms. Vienintelis galimas būdas pateikti prašymą yra tik elektroninis. Mūsų parapijos rekvizitus galima rasti internetiniame puslapyje www.pabradesparapija.lt arba bažnyčios raštinėje.

8. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra vasario mėn. Artumos žurnalai.

9. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas bažnyčios ir parapijos namų šildymo išlaidoms padengti.

+++

1. W poniedziałek, 26 lutego po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie z Pismem Św. w sali parafialnej.

2. 1 marca, w pierwszy piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

3. 2 marca, w pierwszą sobotę miesiąca Msza św. o godz. 10.00, po Mszy św. litania do Najświętszej Maryi Panny.

4. W Wielkim Poście w każdy piątek o godz. 16.30 zapraszamy na Nabożeństwo Drogi krzyżowej w języku polskim i litewskim, w każdą sobotę o godz. 9.20 na Godzinki Męki Pańskiej, w każdą niedzielę o godz. 9.20 na Gorzkie Żale.

5. W Wielkim Poście nasza parafia bierze udział w akcji Skrzynki wielkopostnej i zbiera produkty długoterminowe dla potrzebujących. Skrzynka na produkty znajduje się przy wyjściu z kościoła.

6. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się 8-10 marca. Rekolekcje poprowadzi ks. Raimundas Jurolaitis, proboszcz parafii Wisagińskiej.

7. Uprzejmie prosimy o przeznaczenie 1,2 % podatku dochodowego za rok 2023 na potrzeby naszej parafii. Jedyna możliwa forma wniosku jest tylko elektroniczna. Rekwizyty naszej parafii można znaleźć na stronie internetowej www.pabradesparapija.lt lub uzyskać w kancelarii.

8. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie i ogrzewanie kościoła.na