II GAVĖNIOS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kovo 6 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lenkų kalba parapijos salėje.

2. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 16.00 val. kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas lietuvių ir lenkų kalbomis, o kiekvieną šeštadienį 9.30 val. į Kristaus kančios valandų giedojimą lenkų kalba.

3. Kovo 6 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po 17.30 val. šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

4. Kovo 7 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją prie šventųjų relikvijų.

5. Kovo 10 d., penktadienį nuo 15.00 val. kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją. Šv. Mišios 17.30 val.

6. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra kovo mėnesio Magnificat mišiolėlis, nauji Artumos ir Kelionės žurnalų numeriai.

7. Mūsų bažnyčioje yra eksponuojama paroda apie s. Heleną Majevską. Spaudos stende galima rasti literatūros apie šią vienuolę.

8. Dėkojame už visas aukas mūsų bažnyčios išlaikymui ir šildymo išlaidoms padengti.

+++

1. W poniedziałek, 6 marca po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego. Spotkanie odbędzie się w języku polskim w sali parafialnej.

2. W Wielkim Poście w każdy piątek o godz. 16.00 zapraszamy na Nabożeństwo Drogi krzyżowej w języku polskim i litewskim, a w każdą sobotę o godz. 9.30 na Godzinki Męki Pańskiej.

3. 6 marca, w pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 17.30 odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

4. 7 marca, w pierwszy wtorek miesiąca Msza św. o godz. 8.30, po Mszy św. litania do Wszystkich Świętych przy relikwiach świętych.

5. 10 marca, w piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

6. W naszym kościele jest wystawa poświęcona s. Helenie Majewskiej. W gablocie z prasą można znaleźć kilka książek o tej siostrze w szczególności jej teksty Drogi krzyżowej.

7. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie i ogrzewanie kościoła.